Saatko tarkkaa tietoa päivittäisjohtamisen tueksi?

Pystyykö tuotantohenkilöstösi keskittymään eniten arvoa tuottavaan työhön?

Olisiko yrityksellesi hyötyä paperittomaan tuotantoon siirtymisestä? Hyödynnetäänkö yrityksessäsi jo automaatiota ja digitalisaatiota? Yrityksen toimintaympäristön muutokset luovat aina vaatimuksia myös tuotannon prosessien muuttamiseen ja säätämiseen. Tämän lisäksi läsnä on jatkuva tarve tehostaa tuotantoa ja kasvattaa tuottavuutta automaatioastetta nostamalla. Menestyksen varmistamiseksi kaikki muutokset pitäisi toteuttaa siten, että niin oman väen kuin asiakkaiden tyytyväisyys paranee.

ROIWalk Tuotanto auttaa sinua tunnistamaan tuotannon keskeiset kehityskohteet ja löytämään ratkaisut, joiden avulla nostat tuotantosi täysin uudelle tasolle.

Luotettavaa tietoa päivittäisjohtamisen tueksi

Keskity lisäarvoa tuottaviin tuotannon toimintoihin

Paperiton tuotanto ja digitalisaatio

Lisää tuottavuutta ja tehokkuutta

Tuotannon seuranta ja valvonta

 • Onko tieto tuotannon tilanteesta ja mahdollisista haasteista helposti saatavilla?
 • Vai kuluuko niiden selvittämiseen paljon aikaa?
 • Pystytäänkö muutostilanteissa, esimerkiksi toimitusajan muutoksissa, viemään töiden muutettu aikataulutus joustavasti tehtaan lattialle?
 • Aiheuttavatko tuotevariaatiot haasteita tuotannon läpiviennille ja työtavoille?
 • Pystyykö työnjohto keskittymään ihmisten johtamiseen, vai joutuuko se käyttämään aikaansa asioiden ja ongelmatilanteiden selvittämiseen?

Tuotannonohjaus ja työnjohto

 • Onko tuotannon työjono ja aikataulu aina tiedossa seuraavaa vuoroa, päivää tai viikkoa varten?
 • Tehdäänkö tuotanto- ja laatutietojen syöttö käsin?
 • Käytetäänkö yrityksessäsi paperisia tai muuten kankeita raportointityökaluja?
 • Voidaanko tuotantolaitteiston tietoja hyödyntää tuotantomäärien, laatutietojen ja koneiden tehokkuuden raportoinnissa?
 • Ovatko tarvittavat työpiste- ja tuotekohtaiset työohjeet helposti tuotannon työntekijöiden saatavilla?

Tuotannon materiaalit, raaka-aineiden hallinta ja varastointi

 • Ovatko tuotannon tarvitsemat materiaalit ja raaka-aineet saatavilla työpisteillä oikea-aikaisesti ja aina tarpeen mukaan?
 • Pystytäänkö tuotannossa varmistamaan, että tuotteiden tai puolivalmisteiden valmistuksessa käytetään oikeita osia ja raaka-aineita?
 • Onko tuotannon työntekijöillä tarvittavat tiedot materiaalien ja raaka-aineiden saatavuudesta ja sijainneista?

Tuotannon raportointi, päivittäisjohtaminen ja tehokkuuden seuranta

 • Ovatko tuotteiden jäljitettävyys- ja toteumatiedot helposti saatavilla ja raportoitavissa?
 • Pystytäänkö tuotteiden kannattavuutta mittaamaan tarkasti?
 • Aiheuttavatko tuotevariaatiot ongelmia tai haasteita?
 • Pystytäänkö tuotantokoneiden tehokkuutta (OEE) raportoimaan luotettavasti?
 • Entä siten, että tietoja pystytään hyödyntämään jatkuvan parantamisen tukena?
 • Pystyykö yrityksesi hyödyntämään LEAN-menetelmiä kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun, laadunvalvonnan ja muiden prosessien kehittämisessä?

Meiltä saat nykyaikaisen, digitaalisen ratkaisun haasteisiisi. ROIWalk Tuotanto on ensimmäinen askel keskeisten haasteiden tunnistamisessa ja mahdollisten ratkaisujen kehittämisessä. ROIWalk Tuotanto -kartoituksesta saat syvällistä tietoa tuotantotoimintasi jatkuvan parantamisen tueksi.

ROIWalk – Hyödynnä tuotantotoimintojesi koko potentiaali

Kartoita nykytilanne

Paras tapa aloittaa toiminnan kehittäminen on nykytilan huolellinen kartoitus. ROIWalk-kartoitus antaa selkeän kuvan nykytilasta ja auttaa tunnistamaan yrityksesi tärkeimmät kehityskohteet.

Ota avuksi kokeneet asiantuntijamme

Kartoituksen suorittaa aina kokenut toimiala-asiantuntijamme, jolla on tukenaan Roiman laaja ammattilaisten verkosto. Yhdessä näemme yli yksittäisten toimintojen ja organisaation siilojen ja saamme kattavan kuvan kehitystarpeistasi.

Luo toimiva kehityssuunnitelma

ROIWalk-kartoituksessa käymme läpi yrityksesi toimintaympäristön, tavoitteet, haasteet ja kehityskohteet. Meidän avullamme luot selkeän kehityssuunnitelman jatkuvan parantamisen tueksi. Saat vastaukset siihen, miten yrityksesi voi kehittää kilpailukykyään nopeasti parantamalla tunnistettuja kehityskohteita osana yrityksen muita prosesseja.

Varmista tietojärjestelmien tuki prosesseille

ROIWalk-kartoituksen pääpaino on toimintatavoissa, prosesseissa ja niiden kehittämisessä. Asiantuntijamme neuvoo myös IT- ja arkkitehtuurikysymyksissä, jotta tietojärjestelmät pystyvät tukemaan yrityksesi toimintatapoja ja prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla.
roima-circle-icon-green-150x150

Nouse uudelle tasolle ROIWalk-konsultoinnin avulla

null

ROIWalk Tuotannonsuunnittelu

null

ROIWalk Varasto

null

ROIWalk Logistiikka

null

ROIWalk Tuotanto

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Tuotehallinta

Kartoitetaan tarpeesi yhdessä!

Roiman ROIWalk– ja PreStudy-konsulttipalvelujen avulla löydämme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun, jolla saat parhaan vastineen sijoituksellesi.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan yhdessä liiketoimintatarpeistasi.

Valokuva Sampo Reivilästä

Sampo Reivilä

Lead Consultant, Manufacturing Digitalization

sampo.reivila(at)roimaint.com

+358 45 108 1818

Kerro meille tarpeistasi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.