Hallintaa yhteisen järjestelmän avulla

Verkottuneet yritykset tarvitsevat joustavat ratkaisut liiketoiminnan tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen ohjaamiseen ja skaalaamiseen koko tuotanto- ja toimitusverkostossa. Kun kaikki toimii saumattomasti yhteen tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta aina myyntiin, varastointiin, oikea-aikaiseen toimitukseen ja laadunvarmistukseen saakka, hyötyy siitä niin loppuasiakas kuin toimittajayrityskin.

kuva verkottuneesta maapallosta

Valmistusverkostojen ohjaus ja saumaton tiedonkulku

Nykyaikaiset valmistusprosessit edellyttävät monimutkaisten valmistusverkostojen tehokasta hallintaa ja saumatonta tiedonkulkua. Ajantasainen operatiivinen tilannekuva päämiehen ja erilaisten alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja sopimusvalmistajien välillä auttaa tuomaan joustoa valmistuskapasiteettiin, lyhentämään vasteaikoja, sekä parantamaan yhteistyötä ja lopputuotteen laatua. Tuotteen informaatiota päivitetään suunnittelun ja valmistuksen aikana useita kertoja. Valmistuksenaikaisia tietoja verkoston eri osista tarvitaan laatu- ja seurantatietoina. Tehokas tiedon jakaminen ja kattava muutoksenhallinta kaikkien valmistusverkoston osapuolten välillä varmistaa, että kaikki osapuolet puhaltavat yhteiseen hiileen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.
tiedon jakelu eri kanaviin

Tuotetiedon jakaminen jakeluverkostossa

Myytävistä tuotteista tarvitaan jakelu- ja jälleenmyyntiverkostoissa paljon erilaista – ja erikielistä – tietoa, jonka ajantasaisuuden varmistaminen on hyvin tärkeää. Tuotekuvat, kuvaus- ja ominaisuustekstit, tuoterakenteet sekä hinta- ja saldotiedot muuttuvat jatkuvasti ja niiden päivittäminen ”käsipelillä” johtaa helposti virheelliseen informaatioon ja hankalasti korjattaviin tilanteisiin. Monet jälleenmyyjät, erityisesti verkkokaupat, myös edellyttävät automaattista tuotetietojen päivittämistä. Saumaton tuotetiedon siirto suunnittelusta, valmistuksen ja varastoinnin kautta jälleenmyynti- ja jakeluverkostolle on olennainen osa hyvin toimivan yrityksen toimintaprosesseja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ismo Kuuri
Ismo Kuuri
Developing Product Management together

ismo.kuuri@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100