wms_pic_vastaanotto

Vastaanotto ja hyllytys

Vastaanotto on varastotoimintojen tärkein vaihe, joka on tehtävä huolella. Siinä tehty virhe kumuloituu seuraavissa vaiheissa, aiheuttaen ylimääräistä siirtelyä ja vaikuttaen merkittävästi varaston kokonaistehokkuuteen. Siksi on syytä varmistaa, että varastosi vastaanotto sujuu tehokkaasti ja virheettömästi. Roima tukee useita vastaanottotapoja sekä kaikkia alustavaihtoehtoja vastaanoton yhteydessä.Voit helposti kirjata myös jäljittävyyteen liittyvät lähtötiedot, ja vastaanoton luontevaksi automaattivaiheeksi on mahdollista liittää hyllytystoiminnot.
ikoni_forward_link
wms_pic_varastointi

Varastointi ja varaston tukitoiminnot

Varastointiosuus yhdessä varaston tukitoimintojen kanssa on varastoprosessin sydän. On varmistettava, että varastointi suoritetaan optimaalisesti varaston muihin toimintoihin nähden. Myös varastoautomaation hallinta ja liitynnät niihin korostuvat etenkin niissä ympäristöissä, joissa tehokkuutta haetaan automaatioinvestoinneilla. Roiman avulla saavutetaan 100% jäljitettävyys, tehokas varaston optimointi sekä kokonaisprosessin ohjaus mukaan lukien myös erilaiset automaatioratkaisut.
ikoni_forward_link
wms_pic_keruu

Keruu- ja lähetystoiminnot

Keruutoiminnot ovat varastossa usein se prosessin osa, jossa on eniten työvoimaa sidottuna. Keruutoimintojen tehokas optimointi ja ohjaus ovat ydinosaamistamme. Roiman ratkaisu ohjaa käyttäjää visuaalisesti, jolloin käyttäjälle jää enemmän aikaa keruutehtävien suorittamiseen, mikä puolestaan nostaa varaston tehokkuutta ja helpottaa huomattavasti uusien käyttäjien perehtymistä tehtäviin. Myös virheet vähenevät, kun tarvittavat tarkistukset suoritetaan järjestelmän ohjauksessa. Keruun jälkeen järjestelmän ohjauksessa tehdään myös mahdolliset yhdistely- ja pakkaustoiminnot sekä lähetysten merkintä ja lähettäminen.
ikoni_forward_link
wms_pic_monitorointi

Raportointi ja monitorointi

Hyvät raportointiominaisuudet ja monitorointimahdollisuus ovat nykyisin vakiotoimintoja. Roima tarjoaa hyvät välineet reaaliaikaisen tiedon käsittelyyn ja esittämiseen. Perusraportointi onkin usein käytössä korvautunut vakiona toimitettavan graafisen varastolayout-hallintatyökalun ja monitorointitoimintojen käytöllä. Monitorointi tarjoaa sisälogistiikan parissa työskenteleville visuaalisen esitystavan lattiatasolta kerätylle, ohjauksen kannalta oleelliselle ja reaaliaikaiselle tiedolle. Oikein valituilla muuttujilla ja hyvillä Dashboard-mittareilla varustettuna monitorointi mahdollistaa ennakoivan ja tehokkaan toiminnan lattiatasolla.
ikoni_forward_link
wms_pic_optimointi

Optimointi

Optimointityökaluun määritellään toimintaympäristön vaatimat optimoinnit ja älykkyys. Roiman kokemuksen mukaan jokaisessa ympäristössä on omat uniikit toimintonsa, jotka voidaan optimoida optimointityökaluun niin, että kilpailuetu uniikista toiminnasta varmistetaan ja se myös vahvistuu.
ikoni_forward_link

Asiakascase

Varaosavaraston ohjaus – Transval Teollisuuspalvelut

”Uuden ohjausratkaisun avulla pystymme kasvamaan hallitusti sekä toimimaan tehokkaammin ja laadukkaammin.”

Jussi-Pekka Hoskari,
liiketoimintajohtaja, Transval Teollisuuspalvelut

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100