UUTISET

Uusi Lean System -versio painottaa palveluliiketoimintaa

Lean Systemin syksyn 2015 uusi versio PT8s keskittyy erityisestä huoltoon ja kunnossapitoon liittyviin toimintoihin. Päivitetty Lean System tarjoaakin eheän kokonaisuuden teolliseen palveluliiketoimintaan keskittyneille yrityksille.

Lean Systemin myyntijohtaja Kristo Turusen mukaan myös projekti- ja valmistavan teollisuuden ja toistuvan tuotannon yritykset hyötyvät PT8s:n uusista ominaisuuksista. Erityisesti uudet toiminnot auttavat tuotteiden kokonaiselinkaaren hallintaan liittyvien palveluiden hallinnassa ja Lean Systemin hyödyntämisessä omassa kunnossapidossa.

”Edellisessä Lean System -versiossa esiteltiin kokonaisuuden hallintaa helpottava Progress Tracker ja suuri joukko uusia tuotannonsuunnittelua tukevia toimintoja. Projektiliiketoimintaa ja valmistavaa teollisuuttakaan ei ole nytkään unohdettu, vaan toiminnallisuuksia on kehitetty edelleen”, Turunen kertoo.

Materiaalivirrat hallintaan mobiililaitteilla

Uudessa versiossa on mukana lukuisia mobiililaitteille sovitettuja täsmätoimintoja. Erityisesti liikkuvan työn tarve on huomioitu varaston mobiilitoimintojen MatFlow-alustalla, joka skaalautuu niin tableteille kuin trukkipäätteillekin.

MatFlow integroi varaston Lean Systemin toiminnanohjauskokonaisuuteen kattavilla tuotteiden ja materiaalien hallinnan varastotoiminnoilla. Materiaalien käsittelyn toiminnot on uudistettu tukemaan entistä monipuolisempia tapoja hallita materiaalien liikkeitä ja tehostamaan varaston työnkulkua.

Huoltotöille oma työpöytä

Huoltotöiden ohjaukseen on kehitetty uusi huollon työnjohtajan työpöytä. Se kokoaa yhteen näkymään huoltotyön tiedot, kuten resurssit, huoltohistorian, sopimukset ja kontaktihenkilöt. Huoltotöitä ja huollon resursseja voidaan myös visualisoida. Uudet toiminnot mahdollistavat entistä tarkemman huoltotöiden ohjauksen töiden vaiheiden ajoituksesta resurssien kuormituksen hallintaan.

Huollon tarpeet on huomioitu myös mahdollisuudella matkalaskujen ennakkolaskutukseen. Tämä mahdollistaa laskutuksen nopeuttamisen entisestään.

Tuki globaalille toiminnalle kehittyy

Globaali useiden eri toiminnallisten yksiköiden hallinta yhdessä Lean System -yrityksessä on jatkanut leviämistään eri puolille maailmaa asiakasyritysten mukana. Lean System on otettu Ruotsin, Saksan ja USA:n, Brasilian ja Kiinan lisäksi käyttöön viimeisen vuoden aikana ns. OPU-toimintamallilla myös Kanadassa ja Puolassa.

OPU-toimintamallin toiminnalliset yksiköt mahdollistavat yhteisten perustietojen hyödyntämisen ja keskitetyn ylläpidon lisäksi tarvittaessa globaalin ohjauksen ja läpinäkyvyyden maayhtiöiden välillä sekä kevyet ja kustannustehokkaan rollout-tyyppiset käyttöönotot maakonttoreissa.