Tuotteen elinkaari haltuun

On tärkeää, että tuotetiedot kunnossa koko tuotteen elinkaaren ajan. Siitä hyötyy paitsi yritys itse, myös ostavat asiakkaat. Hyvä tuotehallinta on tie vakiointiin ja standardointiin, se nopeuttaa myyntivaihetta ja tehostaa jo suunniteltujen osuuksien uudelleenkäyttöä. Valmistusta on helpompi optimoida kun tuotteissa käytetään vakioituja moduuleja.

Roiman PLM-järjestelmä on käytössä monenlaisissa yrityksissä, jonka vuoksi ymmärrämme, mitä tuotehallinta tarkoittaa volyymi- tai projektiliiketoiminnassa, niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Asiantuntijamme tukevat sinua vankalla toimialaosaamisellaan alusta alkaen. Lähde kanssamme PLM-matkalle!

Roiman edistyksellinen tuotetiedonhallinta on saatavissa nyt myös pilvipalveluna!

Yhdistä tietojärjestelmät yhteiseen tietolähteeseen

Paranna tuotteiden ja palveluiden laatua tekemällä tuotetiedosta hallittavaa ja täsmällistä! RoimaSoftware Aton soveltuu koko elinkaaren aikana syntyvien tietojen sekä niihin liittyvien prosessien ja dokumentaation hallintaan, hyödyntämiseen ja tiedon jakamiseen koko verkostolle.

Elinkaariajattelu koostuu yhdestä tai useammasta yrityksen tietojärjestelmästä, jossa tiedon jakaminen ja yhdistäminen ovat olennaisessa roolissa. RoimaSoftware Aton toimii tuotehallinnan ytimenä integroitumalla yrityksen eri järjestelmiin ja jakamalla olemassa olevaa dataa niiden kaikkien tarpeisiin.

RoimaSoftware Aton voidaan integroida mm. näihin järjestelmiin:

  • MCAD: SolidWorks, Inventor, Autocad, Catia, Vertex, ProE/Creo, Microstation
  • ECAD: CADS, ePlan, E3, PADS
  • ERP: IFS, Lean, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Epicor, Lemonsoft

Mukana myös edistyksellinen dokumentinhallinta

Yksi tuotetietojen hallinnan tärkeä ominaisuus on dokumenttien hallinta. Kaikki liittyy kaikkeen, ja tuotteeseen voi liittyä yrityksiä, projekteja, muutoslomakkeita, toisia tuotteita ja lukematon määrä esitteitä, tarjouksia, sertifikaatteja, laatuasiakirjoja, tilauksia… RoimaSoftware Aton on suunniteltu täyttämään myös modernin yrityksen dokumenttien hallinnan tarpeet – työtila- ja kansiorakenne tekee dokumenttien ja muiden objektien yhteiskäytöstä helposti hallittavaa ja visuaalista.

Tuote asiakkaan tarpeeseen

Tuotekonfiguroinnilla on mahdollista vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Samalla voidaan merkittävästi nopeuttaa tuotekehitystä, parantaa tuotehallintaa ja luoda mallistoluettelo.

Konfiguroinnissa tuoterakenne muodostuu eri ominaisuuksien moduuleista ja lopullinen yksilöllinen sarjanumerorakenne koostetaan eri tuoteominaisuusvalinnoista. Ja koska dokumentit kulkevat liitoksina nimikkeiden mukana, niin samalla luodaan rakenteen mukainen huolto- ja varaosakirja.

Kehitä tuotteita muutoshallinnan avulla

Tuotteisiin kohdistuvat muutospyynnöt ja palautteet hallinnoidaan keskitetysti PDM-järjestelmästä. Tällöin se kattaa muutoshallinnan kaikki vaiheet ja vastuut. Samalla tuotetieto säilyy aina ajantasaisena ja vältytään vääriltä toimituksilta ja susiosilta!

Elinkaaripalvelut osaksi liiketoimintaa

Jälkimarkkinointi mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen elinkaaripalveluihin. Parhaimmat eväät tähän tarjoaa oikein toteutettu tuotehallinta, mikä vastaa mm. kysymyksiin ”Mikä tuote on toimitettu kenelle ja mistä kyseinen tuote koostuu?”.

RoimaSoftware Aton hallinnoi toimitettuja tuoterakenteita ja versioita olipa kyse sitten tuoteperheistä tai yksilörakenteista, massatuotannosta tai räätälöidyistä tuotteista.

Oikea varaosa oikeaan tuotteseen

Ratkaise dokumentointiongelma koostamalla tuotekohtainen, kielivarioituva varaosakatalogi suoraan tuoterakenteesta! Toimitettujen tuoterakenteiden hallinta mahdollistaa myös tämän, olipa kyse sitten massatuotannosta tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä tuotteista.

Jaa oikea tieto oikeaan paikkaan

Aina ajanmukainen ja riittävä informaatio on verkostomaisen liiketoiminnan edellytys olipa kyse sitten alihankintana tehtävästä suunnittelusta tai valmistuksesta, jälleenmyynnistä, huollosta tai muusta yhteistyöstä.

RoimaSoftware Aton tarjoaa työkalut tiedon muokkaukseen ja jakamiseen sijainnista tai roolista riippumatta. Luokittelun avulla voidaan määritellä kenelle tieto on jaettavissa, miten pitkään tieto on saatavilla ja mistä.

Tuotteen koko elinkaari haltuun

RoimaSoftware Atonin rooli elinkaaren hallinnassa on toimia moottorina keräämällä ja hallinnoimalla tietoa sekä tarjoilemalla sitä eri järjestelmien käyttöön. Perusominaisuuksia ovat mm. tuoterakenteiden ja niihin liittyvien tuotetietojen sekä versioiden hallinta.

Asiakascase

Varaosista parempaa liiketoimintaa

”Digitalisointi on välttämätöntä, eikä sähköinen kaupankäynti odota että soitetaan ja kysytään lisätietoja.”

Pyry Ollonqvist,
Glaston Oyj.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roiman tuotehallinnan asiantuntija Ismo Kuuri
Ismo Kuuri
Developing Product Management together

ismo.kuuri(at)roimaint.com
puh. 050 5024044