Tuotteen valmistus ja tuotehallinta kulkevat käsi kädessä

Tuotteseen liittyvää tietoa alkaa syntyä jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Sujuva ja tehokas toiminta edellyttää sen, että tuotetiedon on oltava läpinäkyvää ja oikea-aikaista – niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella, sitä tarvitsevien käytettävissä. Tuotetietoja on pystyttävä hallitsemaan ja jakamaan koko tuotteen elinkaaren ajan, jopa sen jälkeen kun tuote poistetaan käytöstä.

Roiman tuotehallinnan ratkaisut ovat 30 vuoden ajan palvelleet niin kotimaisten pk-yritysten kuin kansainvälisten konsernien tarpeita. Tehosta suunnittelun toimintaasi ja ota haltuun nimikkeet, tuoterakenteet, dokumentit sekä tuotemuutokset yhdessä monipuolisten cad-liityntöjen kanssa. Roimalta löydät oikeat ratkaisut!

tuotteen elinkaari kehä

Tuotteen elinkaaren hallinta - suunnittelusta kierrätykseen asti

Tuotetiedon hallinta ja tuotteen elinkaaren hallinta (PLM = Product Lifecycle Management) on valmistavan yrityksen perustoimintoja. On tärkeää, että tuotetieto on hallittavaa ja täsmällistä, ja kaikkien tarvitsijoiden käytössä.
ikoni_forward_link
tuote asiakkaalle tarjottimella

Kaupallisten tuotetietojen hallinta ja jakelu

Suunnittelijoiden luoma tekninen tuotetieto voidaan rikastaa kaupallisilla attribuuteilla myynnin käyttöön – näin saadaan täysi hyöty jo tallennetuista nimikkeistä, komponenteista ja tuotteista. Kaupallinen tuotetieto voidaan julkaista esimerkiksi tuotekatalogeiksi tai www-sivuillesi helpottamaan asiakkaiden ostopäätöstä.
ikoni_forward_link
tekniset ajatukset päässä

Tekninen suunnittelutieto haltuun ja yhteiskäyttöön

Tekninen tuotetieto on alkupiste tuotteen koko elinkaaren hallinnassa. CAD-tiedostot, nimikkeet, nimikerakenteet, tuotteet ja sarjanumerot sekä niihin liitetty muu tuotetieto luovat tuotehallinnan perustan. Suunnittelijoiden yhteistyö helpottuu kun tieto on ajantasaista ja yhteiskäytössä.
ikoni_forward_link
toimitusverkosto

Tuotetiedon hallinta verkostossa

Verkostomainen toiminta tuo joustoa valmistuskapasiteettiin. Nykyaikaiset valmistusprosessit edellyttävät valmistusverkostojen tehokasta hallintaa ja tuoteinformaation saumatonta kulkua päämiehen ja alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja sopimusvalmistajien välillä.

Tuotteen informaatiota päivitetään suunnittelun ja valmistuksen aikana useita kertoja. Tehokas tiedon jakaminen ja kattava muutoshallinta kaikkien valmistusverkoston osapuolten välillä varmistaa halutun lopputuloksen saavuttamisen ja paremman asiakastyytyväisyyden.

ikoni_forward_link

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100