UUTISET

Monella suomalaisella yrityksellä on hyvä asema maailmanmarkkinoilla. Tilaa uusille menestyjille kuitenkin riittää – ja huipulle pyrittäessä tärkeä kilpailukykyä parantava tekijä on kehittynyt tuotehallinta.

Tuotehallinnan osaaminen on yrityksen strategista osaamista. Sitä ei kuitenkaan opeteta tai tutkita merkittävästi yliopistoissa, eikä sen kaupallinenkaan kouluttaminen ole riittävää. Yritykset ovat pitkälti oman osaamisensa varassa tuotehallintaa kehittäessään.

Edellä mainittuihin tarpeisiin ja teollisuuden trendeihin vastatakseen joukko suomalaisia yrityksiä, Kampusareenan Kampusklubi ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat perustaneet Tuotehallinnan kompetenssiklubin, jonka tehtävänä on parantaa suomalaisten yritysten kannattavuutta tuotehallinnan keinoin sekä kiihdyttää yritysten tuotehallintaosaamisen kehittymistä.

Tarjolla työpajoja, yritysvierailuja, oppilastöitä ja tutkimuksia…

Antti Sääksvuori luennoi

Antti Sääksvuori

Maaliskuisen yritysvierailun kompetenssiklubi teki Roima Intelligencen Porin toimistolle. Roiman Tuotehallintayksikkö otti klubilaiset lämpimästi vastaan, onhan tuotehallinta ollut meillä sydämenasia jo lähes 30 vuoden ajan.

Roiman asiantuntijat avasivat päivän kertomalla kaupallisen ja teknisen tuotetiedon eroista sekä datan laadusta, ja Roiman ratkaisuista verkostoimaiseen toimintaan ja varaosaliiketoimintaan. Iltapäivällä mielenkiintoiset esitykset pitivät TTY:ltä Assistant Professor Tero Juuti aiheenaan Tuotteen modulointi sekä pitkänlinjan tuotehallinta-ammattilainen, konsultti Antti Sääksvuori PLM:n tulevaisuudesta.

Teollisuusyritykset kyllä panostavat yllämainittuihin, mutta kehitystyö on usein siiloutunutta ja irrallista varsinaisesta tuoteliiketoiminnasta.Tuotehallinnan kompetenssiklubin toiminnan idea on koota yhteen tuotehallintaan panostavia yrityksiä ja tuotehallinnan asiantuntijoita, Tampereen Teknillisen Yliopiston johtavia asiantuntijoita, tutkijoita sekä opiskelijoita.

Suomalaisessakin teollisuudessa vaikuttavat voimakkaat trendit:

  • Digitaalisatio, IoT, palveluistaminen, virtualisaatio, paikannus ja etäohjaus
  • Asiakas- ja käyttäjäkokemus
  • Ratkaisukeskeinen liiketoiminta ja modulaarisuus
  • Valmistusautomaatio, 3D tulostus
  • Huolto ja elinkaaripalvelut

Teollisuusyritykset kyllä panostavat yllämainittuihin, mutta kehitystyö on usein siiloutunutta ja irrallista varsinaisesta tuoteliiketoiminnasta. Tuotehallinta on usein ainut toiminto, joka sitoo yhteen kaikki edellä mainittujen aiheiden kehityskaaret yrityksen tuottamien tuotteiden ja palvelujen kanssa, alusta alkaen.

Tuotehallinnan kompetenssiklubin tavoitteena on oppia yhdessä, ja

  • Luoda parhaita toimintatapoja
  • Kehittää tutkimuksen ja liike-elämän verkostoja tuotehallinnan alueella
  • Jakaa osaamista toimijoiden välillä ja verkostoitua

Onko Sinun yrityksesi kiinnostunut osallistumaan Tuotehallinnan kompetenssiklubiin?
Tule mukaan, lisätietoja antavat:

Jaana Hanninen // Kampusklubi // jaana.hanninen@sykoy.fi
Antti Sääksvuori // Krios consulting // antti.saaksvuori@krios.fi
Prof. Tero Juuti // Tampereen Teknillinen Yliopisto // tero.juuti@tut.fi