Roiman toiminnanohjaus – ketterämpi ERP

Roiman toiminnanohjausjärjestelmä on erikoistunut joustavuutta ja nopeutta vaativiin ympäristöihin. Toiminnanohjauksen alle voi lukea suuren osan yrityksen tilaus-toimitusketjuun liittyviä prosesseja. Tavoitteena on automatisoida ja integroida eri toimintojen tarvitsemat tiedot samaan järjestelmään.

Roiman toiminnanohjaus purkaa siilot ja poistaa esteet – ihmisen ja koneen, nykyisen ja tulevan, sekä sinun ja tarvitsemasi tiedon välistä

kysynnän ja tarjonnan suunnittelu

Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu

Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu on jatkuva prosessi, jossa optimoidaan koko organisaation operatiivisten toimintojen suunnitelmia myyntiennusteeseen pohjautuen. Hyvin toteutetut Roiman ratkaisut mahdollistavat tehokkaan tilaus-toimitusketjun hallinnan.
ikoni_forward_link
kuva verkottuneesta maapallosta

Tilaus-toimitusketjun hallinta (SCM)

Tilaus-toimitusketjun hallinnan tavoitteena on parantaa koko valmistusketjun tehokkuutta, komponenteista ja raaka-aineista aina valmiin lopputuotteen asiakastoimitukseen saakka.
ikoni_forward_link
kuva mittarisäädöistä

Valmistuksenohjaus (MOM)

Valmistuksenohjaus on keino nostaa tuotannon tehokkuutta ja lisätään tuottavuutta. Sen avulla tilaukset jalkautetaan  nopeasti tehtaan lattialle ja lisätään prosessiin läpinäkyvyyttä.
ikoni_forward_link
laatumerkin kuva

Laatutoiminnot

Laadunhallinnalla ja jäljitettävyydellä varmistetaan tuotteiden, materiaalien ja valmistusprosessien tasalaatuisuus. Sen tavoitteena on asiakastyytyväisyys (virheettömyys) sekä kustannustehokkuus. Laatutietojen keruun ja jäljityksen keskeisiä hyötyjä ovat asiakas- ja viranomaisvaatimusten täyttäminen, tuotannon seuranta ja valvonta, laatuvaihteluiden havaitseminen ennen virhetasoa sekä laadun analysoinnin mahdollistaminen tuotteiden kehittämisen tarpeisiin.
ikoni_forward_link
Kuva pakettiautosta huoltokeikalla

Huolto- ja jälkimarkkinointi

Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja huoltotoiminnan haltuunotto mahdollistavat kokonaisvaltaisen asiakkuudenhallinnan laitteen elinkaaren yli. Roimalta saat ratkaisut palvelu- ja huoltoliiketoiminnan monipuoliseen ohjaamiseen, laskutukseen ja seuraamiseen, sekä liikkuvan huoltohenkilöstön ohjaamiseen kentällä. Toiminnallisuudet soveltuvat saumattomasti yhteen erilaisten huollon ja kunnossapidon toimintamallien kanssa, oli kyseessä sitten kolmannen osapuolen paikan päällä tekemät huollot, oman henkilöstön suorittama kunnossapito tai laitteen toimitus huoltoon esimerkiksi sen valmistajalle.
ikoni_forward_link
kuva aikataulusta

Projektienhallinta

Projektienhallintaan yritys tarvitsee hyvät työkalut. Roiman projektienhallintaa voidaan käyttää kevyestä projektinohjauksesta aina vaativien moniyritys- ja moniprojektiympäristöjen suunnittelun ja seurannan kokonaisjärjestelmiin. Järjestelmä sisältää graafisen projektien suunnittelun ja elinkaaren hallinnan, reaaliaikaisen tapahtumaraportoinnin, havainnollisen ja helpon projektienseurannan sekä tehokkaat laskutuksen toiminnot.
ikoni_forward_link
kuva tarkistusraportista

Raportointi

Ajantasainen tieto on avain jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen liiketoiminnan tiedot ja suunnitelmat kannattaa koota reaaliaikaisesti yhteen paikkaan, toiminnanohjausjärjestelmään. Kun tietoa kertyy paljon, täytyy siitä seuloa esille olennainen, jotta voidaan tehdä nopeita analyysejä ja oikea-aikaisia päätöksiä. Järjestelmä sisältää monipuoliset ominaisuudet käyttäjälähtöiseen tiedon raportointiin, analytiikkaan ja visualisointiin. Näin valtavat datamassat jalostuvat käyttäjälle hyödylliseksi lisäarvoksi, tiedoksi. Tuloksena on parantunut liiketoiminnan ennustettavuus, läpinäkyvyys ja reagointinopeus.
ikoni_forward_link

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kristo Turunen
Key Account Manager

kristo.turunen@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100