Tietosuojaseloste Roiman Työnhakijat

Päivitetty viimeksi: 30.11.2021

Henkilörekisterin perustiedot

Rekisterinpitäjä

Roima Intelligence Inc.
Y-tunnus: 0765368-8
Säterinkatu 6
02600 Espoo
+358 20 525 3100
info@roimaint.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Heli Jelonen (Henkilöstöjohtaja, Roima)
Säterinkatu 6
02600 Espoo
heli.jelonen@roimaint.com

Henkilörekisterin nimi

Roima Intelligence Oy:n työnhakijat

Kerätyt henkilötiedot

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jätettävä työhakemus ja CV

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään

Tietoja käytetään yrityksen rekrytoinnissa. Kaikki henkilötieto koostuu hakijan itsensä jättämistä tiedoista sähköiseen järjestelmään ja perustuu hakijan suostumukseen.

Miten ja missä kerätään

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään työhakemusta täyttäessä sähköisessä Talentadore-järjestelmässä.

Käyttö muuhun tarkoitukseen kuin ilmoitettu

Ei käytetä.

Henkilötietojen siirtäminen

Roima Intelligence ei siirrä henkilötietoja.

Talentadore Oy:lla on palvelun toimittajana oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää tietoja vapaasti EEA-alueen ulkopuolelle.

Siirretäänkö EU:n ulkopuolelle

Roima Intelligence ei siirrä henkilötietoja.

Talentadore Oy:lla on palvelun toimittajana oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää tietoja vapaasti EEA-alueen ulkopuolelle voimassa olevan asianomaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytys ja tuhoaminen

Säilytysaika 12 kk. Kyseisen ajan jälkeen hakijan tiedot poistuvat rekrytointijärjestelmästä automaattisesti. Jos tietoja halutaan säilyttää kauemmin, yritys kysyy työnhakijalta erikseen luvan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterillä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja pyytää oikaisua ja virheellisen tiedon korjaamista sekä tietojen poistamista. Kaikki pyynnöt suoritetaan kirjallisena Rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelijät

Käsittelijä 1 tiedot

Talentadore Oy
Y-tunnus: 2657117-8
Klondyke Business Park, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava

Käsittelyn tarkoitus

Yrityksen käyttämä SaaS-ratkaisu rekrytointiin.

Tietojärjestelmän tiedot

Tietojärjestelmä

Talentadore

Tietojärjestelmän palvelimet

The main servers are located in Europe, Frankfurt (in Amazon AWS). Applicant attachments are stored in Amazon S3 in Ireland. Backups of the main servers are taken in Helsinki, Finland.