Tietosuojaseloste Roiman markkinointiviestintä

Päivitetty viimeksi: 05.10.2021

Henkilörekisterin perustiedot

Rekisterinpitäjä

Roima Intelligence Inc.
Y-tunnus: 0765368-8
Säterinkatu 6
02600 Espoo
puh. +358 20 525 3100
info@roimaint.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Robert Majanen (COO, Roima Intelligence)
Varmvalsvägen 4
SE-72130 Västerås
Ruotsi
puh. +46 70 641 26 99

Henkilörekisterin nimi

Roiman markkinointiviestintä

Kerätyt henkilötiedot

Nimi, Yrityksen nimi
Sähköpostiosoite
Titteli, Puhelinnumero

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään

Tietoja kerätään Roiman markkinointiviestintään, esimerkiksi uutiskirjeen sekä henkilön ammattiin liittyvien tapahtumakutsujen lähettämiseen sekä henkilökohtaisiin yhteydenottoihin.
Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Roiman oikeutettuun etuun palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Roimalla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaidemme palvelemiseksi. Oikeutettu etu mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Miten ja missä kerätään

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään joko yhteistyön tai tapaamisen yhteydessä, puhelimitse, sähköpostitse tai www-sivujemme tai ilmoittautumispalvelun kautta.

Käyttö muuhun tarkoitukseen kuin ilmoitettu

Ei käytetä.

Henkilötietojen siirtäminen

Roima Intelligence voi siirtää henkilötietoja Roima-konsernin sisällä.

Siirretäänkö EU:n ulkopuolelle

Roima Intelligence ei siirrä henkilötietoja.

Tietojen säilytys ja tuhoaminen

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja peruutat suostumuksesi, emme käsittele henkilötietoja enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja pyytää oikaisua ja virheellisen tiedon korjaamista sekä tietojen poistamista. Kaikki pyynnöt suoritetaan kirjallisena Rekisterinpitäjälle, info(at)roimaint.com.