logo_kons__tehosta_white

Vahvista ydinprosessi, ja kaikki muu vahvistuu luonnostaan

Kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisääminen valmistusprosessiin vaatii uudenlaista lähestymistapaa perinteiseen liiketoimintaan. Digitalisaatio muuttaa koko toimintaympäristöä, mutta tarjoaa myös keinoja lisätä kierroksia.

Muutoksen johtaminen merkitsee kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta, jossa toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti koko organisaatiossa. Meillä on kokemusta siitä, miten modernit bisnesmallit ja teknologia tuovat roimaa parannusta kilpailukykyyn myös perinteisillä toimialoilla.

Tehosta liiketoimintaasi Roiman ratkaisuilla

null

PAPERITON TUOTANTO

Suunniteltuun tuotanto-ohjelmaani kohdistuu aina muutospaineita; tyypillisiä ovat ajoitusmuutokset sekä tarkennukset valmistettavaan tuotteeseen. Jos tulostan tiedot dokumentteihin, ne vanhenevat nopeasti ja rajoittavat muutosten toteuttamista. Tuotannosta kerätään myös toteutumatietoa, kuten eri tapahtumien toteutuneita aikoja sekä mittaustietoja. Mikäli nämä kirjataan paperille tai erillisiin järjestelmiin, minun on vaikea analysoida ja hyödyntää tietoja.

Muutamme tuotantosi työjonot ja työohjeistuksen sähköiseen muotoon, jolloin kirjaukset tehdään suoraan järjestelmään ilman erillisjärjestelmiä tai papereiden käyttöä.

Tuotantosi työpisteisiin tarjotaan työtehtävän vaatimusten mukainen näkymä työn tekemisessä tarvittavine tietoineen. Näitä ovat työpisteen työjono, työn sisältö ja ohjeistus sekä dokumentit. Kun olennaiset tiedot ovat yhdessä näkymässä, sinun ei tarvitse navigoida järjestelmän eri näytöillä.

Työpisteellä kirjattavat tiedot voidaan käsitellä suoraan työpisteen koontinäkymästä käsin, sekä työtehtävän aloitus- ja lopetustiedot että mittaustiedot.

Tuotannon työpisteen työntekijä voi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä uhraamatta tarpeettomasti aikaa tietojärjestelmään. Helppokäyttöinen tietojärjestelmä nopeuttaa myös perehdytystä.

null

“Hyvä ERP-järjestelmä on kuin hyvin toimiva tiskikone kotona: likaiset astiat muuttuvat puhtaiksi. Jokapäiväisten asioiden hoitamisen helppous on tärkeää.”

– Tuomas Lokki,Senior VP of Marketing & Sales, Planmeca Oy

Olli_Kanerva

Olli Kanerva

Lead consultant

olli.kanerva@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100

null

TOIMITTAJAVERKOSTON KOLLABORAATIO

Muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää myös minun liiketoiminnaltani skaalautuvuutta. Yritykseni liiketoimintamalli on verkostomainen valmistus. Miten ajantasainen ja oikea tieto saadaan haltuun ja läpinäkyväksi asiakas-, kumppani- ja toimittajaverkostossani?

Verkoston avulla yrityksesi voi saavuttaa joustavamman valmistuksen. Roiman tuotteistama pilvipalvelu tarjoaa sinulle alustan ja ratkaisut, jotka tehostavat yhteistyötä ja tiedonvaihtoa verkostossasi. RoimaCloud Networked Industry integroi toimittajaverkoston saumattomasti päämiehen kanssa, ja valmistustieto välittyy oikeille osapuolille läpinäkyvästi.

RoimaCloud Networked Industryn avulla hallinnoit keskitetysti tuotteisiin liittyvän muutoshallinnan verkostokumppaneiden kanssa.

Janne Tiuttu

Janne Tiuttu

Industry expert

janne.tiuttu@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100

null

TUOTANNON TEHOKKUUDEN SEURANTA

Miten saisin selville tehtaitteni pullonkaularesurssien kokonaistehokkuuden ja miten voisin jatkuvasti parantaa sitä? Miten löydän ne koneet, joilla on alhainen kokonaistehokkuus tai korkea vikaantumistiheys, jotta voin aloittaa korjaustoimenpiteet?

Hyödyntämällä IoT-teknologiaa tuotannon tiedonkeruussa saat tiedonkeruun helposti digitalisoitua. Reaaliaikainen tuotannon tilannetieto auttaa sinua reagoimaan ongelmatilanteisiin heti. Mittaroimalla ja analysoimalla tuotantolinjojen ja -koneiden häiriöitä, laatuhäviötä sekä nopeushäviötä, voit jatkuvan parantamisen ja päivittäisjohtamisen toimenpiteiden avulla kohdistaa tuotannon kehitys- ja huoltotoimenpiteet oikeisiin asioihin (tuotannonsuuunnittelu, kunnossapito, laadunseuranta, materiaalinhallinta jne.).

Sampo

Sampo Reivilä

Industry expert

sampo.reivila@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100

null

MATERIAALIVIRTOJEN TEHOKKUUS JA OPTIMOINTI

Manuaalinen varastonhallinta vie resurssejani. Varaston tehokkuus on henkilöitynyt tiettyihin osaajiin, ja uusien perehdyttäminen on työlästä. Saldot eivät ole reaaliajassa, ja siksi toimitusvarmuus aiheuttaa minulle ongelmia. Automatisointi tehostaisi varastoprosessia, mutta liityntä nykyiseen ERP-järjestelmääni ei onnistu.
Yrityksen eri osa-alueilla (osto, myynti, tuotanto jne.) tapahtuva kehitys aiheuttaa varastonhallinnalleni haasteita pysyä vauhdissa mukana.

Digitalisoimalla varastonohjauksesi ja sisälogistiikan prosessit luot pohjan toiminnan kehittämiselle. Saat varastonohjauksesta reaaliaikaista tietoa, jolloin käytössäsi on välineet yrityksen tehokkaaseen materiaalivirtojen hallintaan ja optimointiin

RoimaSoftware FidaWare hallitsee monipuolisesti varaston perustietoja, kuten tuote-, varastopaikka- ja valmistuserätietoja. Se ohjaa ja optimoi tehokkaasti kaikkia varaston keskeisiä toimintaprosesseja sekä takaa toimitustesi virheettömyyden ja jäljitettävyyden läpi koko sisälogistiikan toimitusketjun.

RoimaSoftware FidaWaren optimointityökalu auttaa sinua optimoimaan yrityksesi sisälogistiikan.

Valmet Automotive

“Roima on meille paitsi kumppani myös olennainen osa tehdastamme.”

– Pasi Rannus, Senior Vice President Manufacturing, Valmet Automotive

Roima Petri Marttila

Petri Marttila

Account Director

petri.marttila(at)roimaint.com
Puh. +358 40 836 8897