Ovatko tuotetietosi hallinnassasi?

Tiesitkö, että tuotetieto vaikuttaa merkittävästi tehokkuuteen ja tuottavuuteen?

Tuotetiedon asianmukainen ja laadukas hallinta luo perustan yrityksesi digitaalisille palveluille. ROIWalk Tuotehallinnan avulla löydät sopivat ratkaisut, joilla varmistat ensiluokkaisen tuotehallinnan!

ROIWalk Tuotehallinta on tehokas tapa kartoittaa yrityksesi tuotetiedon hallinnan nykytila: käymme yhdessä läpi yrityksesi toimintamallin ja siihen liittyvät tuotetiedon tuottamisen ja hyödyntämisen toiminnot, tuotehallinnan johtamiseen liittyviä kysymyksiä unohtamatta.

ROIWalk Tuotehallinta -kartoituksen keskeisiä kohteita ovat yrityksen toiminnan digitalisoinnin perustana olevan tuotedatan sisältö ja laatu. Kartoitus antaa selkeän kokonaiskuvan tuotetiedon merkityksestä liiketoiminnalle. Raportin havainnot ja niihin liittyvät toimenpide-ehdotukset auttavat sinua tunnistamaan ja priorisoimaan tärkeimmät ensi vaiheen kehityskohteet. Avaa ovet parempaan tuotetiedon hyödyntämiseen!

Standardisoi suunnittelu- ja tuotekehitysprosessit

Kerää dataa ja yhdenmukaista hajanainen tieto

Tue hankinnan ja tuotannon parempaa suorituskykyä

Automatisoi manuaaliset toiminnot

Tuotehallinta

 • Tukevatko tuoterakenteet joustavaa suunnittelua ja valmistusta?
 • Noudatetaanko tuotehallinnassa yhdessä sovittuja käytäntöjä?
 • Onko yritykselläsi käytössä tuotteiden rakenteeseen liittyviä rakenneperiaatteita, joilla helpotetaan konfiguraatioiden hallintaa?

Valmistuksen tuki

 • Tukeeko tuotetieto joustavaa valmistusprosessia?
 • Onko tuotetieto helposti vietävissä tuotantojärjestelmään?
 • Aiheuttavatko väärät valmistusdokumentit laatukustannuksia tuotannossa?

Muutoshallinta

 • Versioidaanko nimikkeet ja dokumentit jäljitettävyyden kannalta riittävän hyvin?
 • Tunnistetaanko tuotannossa olevien nimikkeiden käyttökelpoisuus ja oikea versio?
 • Onko muutosten tiedotus luotettavaa?
 • Onko kaikki tuotteisiin tehdyt muutokset dokumentoitu?
 • Pystytäänkö yrityksessäsi hallitsemaan tuotemuutoksiin liittyviä työtehtäviä?

Tuoterakenteiden ja tuotedokumentaation hallinta

 • Kuinka laadukasta tuoteinformaatiosi ja tuotedatasi on?
 • Onko suunnitteluinformaatio nimikkeellistetty?
 • Voidaanko tuoterakenteet koostaa yhdestä lähteestä
 • ja kuinka täydellisinä?
 • Käytetäänkö olemassa olevia nimikkeitä ja tuoterakenteita tehokkaasti?
 • Onko tuotedokumentaatio ymmärrettävää ja kaikkien saatavilla?

Jälkimarkkinointi

 • Onko asiakaskohtaisten toimitusten asennuskanta hallinnassa?
 • Pystyykö yrityksesi teettämään alihankintatyötä joustavasti tarpeen vaatiessa?
 • Aiheuttaako alihankintaan liittyvän tuotantodokumentaation hallinta haasteita?
 • Pystyykö varaosamyynti hyödyntämään asiakkaille toimitettujen tuoteyksilöiden tietoja?
 • Pystyykö yrityksesi tuottamaan asiakkaille toimituskohtaiset varaosakirjat?

Kaupallisen tuotetiedon hallinta

 • Käytetäänkö kaupallisen tuotetiedon hallinnassa useita eri järjestelmiä?
 • Onko tuotetieto jaettavissa automaattisesti eri kanaviin, kuten nettisivuille, verkkokauppaan ja myyntiverkostolle?
 • Pystytäänkö tuotetarjoomaan liittyvä tieto koostamaan asiakastarpeen mukaisesti?
 • Onko teknisen tuotetiedon rikastus kaupallisilla tiedoilla hallittua?

Toimittaja- ja alihankkijaverkostot

 • Pystyykö yrityksesi teettämään alihankintatyötä joustavasti tarpeen vaatiessa?
 • Aiheuttaako alihankintaan liittyvän tuotantodokumentaation hallinta haasteita?
 • Onko toimittajillasi käytössään luotettavaa ja ajantasaista tuotantotietoa?
 • Joudutaanko dokumentaatiota jakamaan yhä sähköpostitse?

Tuotehallinnan haasteiden taustalla on usein puutteellisesti koordinoitu suunnittelutieto ja heikkolaatuisen tiedon käyttö eri liiketoimintaprosesseissa. Tehokas ja laadukas tuotetiedon hallinta edellyttää oikeanlaisia työkaluja ja asianmukaista tiedonhallinnan tapaa liiketoimintaprosesseissa. ROIWalk Tuotehallinta on helppo ja nopea tapa kartoittaa yrityksesi kehityskohteet. ROIWalk-kartoituksen tuloksena saat sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpide-ehdotuksia.

ROIWalk Tuotehallinta – Tuo ajantasainen tuotetieto liiketoiminnan keskiöön

Kartoita nykytilanne

Paras tapa aloittaa toiminnan kehittäminen on nykytilan huolellinen kartoitus. ROIWalk-kartoitus antaa selkeän kuvan nykytilasta ja auttaa tunnistamaan yrityksesi tärkeimmät kehityskohteet.

Ota avuksi kokeneet asiantuntijamme

Kartoituksen suorittaa aina kokenut toimiala-asiantuntijamme, jolla on tukenaan Roiman laaja ammattilaisten verkosto. Yhdessä näemme yli yksittäisten toimintojen ja organisaation siilojen ja saamme kattavan kuvan kehitystarpeistasi.

Luo toimiva kehityssuunnitelma

ROIWalk-kartoituksessa käymme läpi yrityksesi toimintaympäristön, tavoitteet, haasteet ja kehityskohteet. Meidän avullamme luot selkeän kehityssuunnitelman jatkuvan parantamisen tueksi. Saat vastaukset siihen, miten yrityksesi voi kehittää kilpailukykyään nopeasti parantamalla tunnistettuja kehityskohteita osana yrityksen muita prosesseja.

Varmista tietojärjestelmien tuki prosesseille

ROIWalk-kartoituksen pääpaino on toimintatavoissa, prosesseissa ja niiden kehittämisessä. Asiantuntijamme neuvoo myös IT- ja arkkitehtuurikysymyksissä, jotta tietojärjestelmät pystyvät tukemaan yrityksesi toimintatapoja ja prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla.
roima-circle-icon-green-150x150

Nouse uudelle tasolle ROIWalk-konsultoinnin avulla

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Varasto

null

ROIWalk Tuotanto

null

ROIWalk Logistiikka

null

ROIWalk Tuotehallinta

null

ROIWalk Tuotannonsuunnittelu

Kartoitetaan tarpeesi yhdessä!

Roiman ROIWalk– ja PreStudy-konsulttipalvelujen avulla löydämme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun, jolla saat parhaan vastineen sijoituksellesi.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan yhdessä liiketoimintatarpeistasi.

Janne Tiuttu

Janne Tiuttu

Senior Consultant, PLM

janne.tiuttu(at)roimaint.com

+358 40 359 2005

Kerro meille tarpeistasi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.