Haluatko tarttua digitalisaation ja Teollisuus 4.0:n liiketoimintahyötyihin?

Haluaisitko vauhdittaa uusien tuotteiden markkinoille tuontia ja parantaa laatua ja tehokkuutta paperittoman tuotannon avulla?

Prosessiteollisuudessa on käynnissä useita alaa mullistavia kehityssuuntia, jotka edellyttävät investointeja älykkääseen tuotantotoimintaan ja Teollisuus 4.0 -hankkeisiin. Yksi näistä kehityssuunnista on massaräätälöinti ja suurten tuotevariaatiomäärien tuottaminen. Tämä edellyttää tuotannolta nopeaa muutoksenhallintaa, eri toimintojen välistä avoimuutta ja hyvin hallittua tuotannonsuunnittelua.

Roima tarjoaa ratkaisut ja osaamisen, joiden avulla pysyt alasi kehityksen mukana. Varmista toiminnan laadukkuus ja jatkuva parantaminen verkottuneiden älykkäiden tehtaiden, digitaalisten kaksosten ja pilvipalveluiden sekä Roiman prosessiteollisuuden toimialaosaamisen avulla. Tehosta liiketoimintaa ja prosessituotantoa ottamalla käyttöön digitalisoidut, toimialan johtavat parhaat käytännöt laadun, vastuullisuuden ja älykkään kunnossapidon hallintaan. Torju hukkaa koko arvoketjussa kokonaisvaltaisen liiketoiminnan suunnittelun ja materiaalinohjauksen ominaisuuksien avulla.

Tartu alan trendeihin ja saavuta konkreettisia liiketoimintahyötyjä Roiman prosessiteollisuuden ratkaisujen avulla:

Kasvata liikevaihtoa

Kasvata liikevaihtoasi nostamalla tuotantomääriä, lyhentämällä prosessien läpimenoaikaa, vauhdittamalla uusien tuotteiden markkinoille tuontia ja nostamalla asiakastyytyväisyyttä paremman laadun ja toimitustarkkuuden avulla.

Alenna kustannuksia

Vähennä työ-, materiaali-, energia- ja korjauskustannuksia parantamalla keskeisten suorituskykymittarien (KPI) seurantaa, analysointia ja raportointia. Samalla kehität yrityksesi työskentelytapoja ja parhaita käytäntöjä. Kustannusten vähentämisen lisäksi parempi suunnittelu auttaa poistamaan pullonkauloja nopeuttaen läpimenoaikoja ja kasvattaen tuotantomääriä.

Pienennä riskejä

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus ja vähennä riskejä luotettavien ja auditoinnit kestävien tuotantotietojen, nykyaikaisen IT-infrastruktuurin, kyberturvallisuuden sekä laadukkaampien tuotteiden ja prosessien turvin.

Laatuhyödyt

Paranna tietojen läpinäkyvyyttä, vakiinnuta parhaat käytännöt sekä paranna päätöksentekoa, tiedon jakamista ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Roiman prosessiteollisuuden ratkaisualueet

ROIWalk

Roiman ROIWalk-palvelu auttaa sinua tunnistamaan älykkään tuotannon mahdollisuuksia prosessiteollisuudessa. Palvelun avulla tunnistat tuotannon pullonkaulat, löydät parhaat teknologiaratkaisut ja optimoit yrityksesi arkkitehtuurin kokonaiskustannukset (TCO, Total Cost of Ownership).

Masterdatan hallinta (MDM)

Älykäs tuotantotoiminta perustuu ydintietoon eli masterdataan. Standardoidut masterdatan analysointi-, puhdistus- ja yhdenmukaistamisprosessit mahdollistavat parhaiden käytäntöjen ja uusien älykkäiden tuotantoteknologioiden tehokkaan hyödyntämisen.

APS-järjestelmä tuotannonsuunnitteluun

Älykäs tuotantotoiminta edellyttää hyvää suunnittelua. APS-tuotannonsuunnittelun avulla pystyt visualisoimaan tavoitteet ja työnkulut, optimoimaan tuotantosuunnitelman ja resurssien käytön sekä ottamaan kaiken hyödyn irti arvokkaista resursseistasi.

Reaaliaikainen seuranta ja hallinta (HMI/SCADA)

Lattiatason prosessien, laitteiden ja PLC-automaatioiden reaaliaikainen seuranta ja hallinta muodostavat vankan perustan älykkäälle tuotantotoiminnalle. Reaaliaikainen seuranta- ja hallintajärjestelmä sisältää tarvittavat automaatiot ja laiteintegraatiot sekä HMI- ja SCADA-toiminnallisuudet. Ne mahdollistavat toiminnan läpinäkyvyyden, kaikkien tehtaan lattiatason koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien saumattoman hallinnan sekä prosessidatan keräämisen ja tallentamisen.

Tekoäly, koneoppiminen, data-analytiikka ja konenäkö (AI, ML)

Koneoppimis- ja tekoälysovellusten ansiosta saat lisää liiketoimintahyötyjä, kun data on helposti saatavilla jäsennellyssä muodossa. Kehittynyt data-analytiikka auttaa sinua tunnistamaan korrelaatioita ja tekemään tietoon perustuvia, ennakoivia liiketoimintapäätöksiä. Älykkään konenäön avulla saat kerättyä vielä tarkempaa tuotantotietoa esimerkiksi laatuun liittyen.

Integraatiot, IoT, raportit ja digitaaliset kaksoset

Älykkään tuotannon trendit, kuten laitteiden internet IoT, teollisten laitteiden internet IIoT ja digitaaliset kaksoset edellyttävät vankkaa dataintegraatioalustaa, joka on saumattomasti liitetty kaikkiin laitteisiin ja automaatiojärjestelmiin. Raakadata on ensin kerättävä ja jäsenneltävä yksittäisen tehtaan, osaston, linjaston ja laitteen osalta ennen kuin se lähetetään eteenpäin ja tallennetaan pilveen, data lake -tietovarastoon tai aikasarjadata-tietokantaan. Käytettävissä oleva, kontekstualisoitu data mahdollistaa visualisoinnin, perusteellisen raportoinnin ja digitaaliset kaksoset kaikissa tuotantolaitoksissasi.

Laatu ja jäljitettävyys

Laadunhallinta on olennainen osa kaikkea tehtaan lattiatason toimintaa. Laadunvalvontanäytteiden ottamisen, mittausten tekemisen ja raportoinnin tulisi kuulua olennaisena osana kaikkiin tehtaan lattiatason toimintoihin ja työohjeisiin. Komponenttien, raaka-aine-erien ja laatutietojen kirjaaminen osana luotettavaa jäljitettävyystietojen kokonaisuutta on hyödyllistä sekä välittömien lattiatason toimenpiteiden että jatkuvan parantamisen kannalta.

Älykäs kunnossapidon ja henkilöstön hallinta (APM)

Älykkäiden tuotantotoimintojen avulla saat enemmän irti tärkeimmistä resursseistasi: työntekijöistä, koneista, laitteista ja varastotiloista. Kun näille asioille on määritelty suorituskykymittarit, on mittausten, visualisointien ja raportoinnin vuoro. Tämä mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden havaitsemisen, jatkuvan parantamisen sekä ennakoivien ylläpitotoimien tekemisen resurssien toiminnan ja käytettävyyden tehostamiseksi.

Varaston ja sisälogistiikan hallintajärjestelmä (WMS)

Varastotoimintojen tehokkuus sekä sisälogistiikan ja tuotannon saumaton yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistumistekijöitä kaikille prosessiteollisuuden älykkään tuotannon hankkeille. Kun vastaanotto-, keräily- ja hyllytysprosessit toimivat tehokkaasti ja sisälogistiikka reitityksineen ja aikatauluineen on optimoitu, tuotantomäärä kasvaa ja kokonaiskustannukset pienenevät.
roima-circle-icon-green-150x150

Nosta tuotantosi uudelle tasolle Roiman prosessiteollisuuden ratkaisujen avulla

null
Roima Enterprise Business Platform
null
AVEVA MES
null
AVEVA SCADA
null
Roima APS for AVEVA
null
Roima Overall Equipment Effectiveness
null
Roima PreStudy
null
Tekoäly ja konenäkö
null
Roima FidaWare WMS Standard
null
Logia WMS & WCS

Kartoitetaan tarpeesi yhdessä!

Roiman PreStudy– ja ROIWalk-konsulttipalvelujen avulla löydämme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun, jolla saat parhaan vastineen sijoituksellesi.

Tutustu Roiman ratkaisuihin luottavien prosessiteollisuusyritysten menestystarinoihin

Valmet Automotive

Valmet-Automotive_bodyshop_panorama_cropped-scaled.jpg
Olemme voittaneet Daimlerin luottamuksen. Kumppanimme ovat auttaneet meitä toteuttamaan valmistusstrategiaamme. Roima on meille paitsi kumppani myös olennainen osa tehdastamme. He tietävät mitä tekevät ja ovat tukenamme loppuun asti.
Pasi Rannus
Senior Vice President Manufacturing
Valmet Automotive

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan yhdessä liiketoimintatarpeistasi.

Antti Varis, Roima

Antti Varis

Director, Process Industries

antti.varis(at)roimaint.com

+358 41 435 1730

Johan, Semina

Johan Bäckman

Business Development Director

johan.backman(at)roimaint.com

+46 70 684 73 99

Kerro meille tarpeistasi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.