UUTISET

Logistiikan automaatiojärjestelmien kysyntä kasvaa taantumassakin huimaa vauhtia. Markkinatutkimusyhtiö Transparency Market Researchin tutkimuksen mukaan pelkästään varastonhallintajärjestelmien (WMS) markkinat kasvavat vuoden 2015 1,1 miljardista eurosta 3,7 miljardiin euroon vuonna 2024.

Roima Intelligencen logistiikkajärjestelmistä vastaava johtaja Ari Suominen on rakentanut automaatiojärjestelmiä viime vuosituhannen lopulta saakka. ”Keskustelemme asiakkaan kanssa usein siitä, mitä automaatio on. Se ei ole vain laitteita ja ohjelmistoja, vaan myös sitä miten tietoa käsitellään. Miten työntekijät saavat tiedon oikeassa muodossa niin, että he voivat tehdä työtään tehokkaasti”, Suominen tiivistää.

Perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät eivät Suomisen mukaan taivu asiakkaan varastonhallinnan tarpeisiin. Siksi kannattaa hankkia helpommin räätälöitävä varastonhallintajärjestelmä.

Ari SuominenRäätälöinnin avulla varaston toiminnasta saadaan liiketoiminnan tarvitsemaa operatiivista tietoa esimerkiksi keruutehoista, läpimenoajoista, resurssien hallinnasta, tuntitehoista tai varaston arvon alentumisesta.

Järjestelmän suunnittelu lähtee asiakkaan prosessiin tutustumisella ja tarpeiden kartoittamisesta. Järjestelmämme avulla asiakkaamme pääsevät kehittämään varastojensa toimintaa sekä esimerkiksi mittaamaan ja vertaamaan eri maissa olevien varastojen tehokkuutta.

Fidaware-ohjelmisto rakentuu vakio-osasta ja räätälöinnistä. ”Perustoiminnot, kuten inventoinnit ja sisäiset siirrot, ovat kaikissa varastoissa ohjelmiston kannalta samanlaiset. Niiden lisäksi on toimialakohtaisia asioita, jotka liitämme järjestelmään asiakkaan toimialan mukaan”, Suominen kertoo. ”Emme ole törmänneet vielä sellaiseen automaatiojärjestelmään, mihin integraatiota ei olisi voitu tehdä.”

Lue koko artikkeli Automaatioväylä 5/2016 -lehdestä, ylläoleva on lyhennelmä julkaistusta artikkelista.