Varastointi ja varaston tukitoiminnot

wms_pic3_varasto1

Jäljitettävyys

Jäljitettävyys korostuu voimakkaasti sisälogistiikassa ja se alkaa olemaan monessa ympäristössä pakollinen vaatimus. Roiman WMS -järjestelmässä jokainen varastointiyksikkö (SKU) on tunnistettavissa ja yksikön sisältö nähtävissä reaaliaikaisesti; RoimaSoftware Fidaware tietää aina tarkalleen, missä kyseinen yksikkö sijaitsee ja mihin tuotantoerään se kuuluu. Tällä saavutetaan 100 % jäljitettävyys. Samalla RoimaSoftware FidaWare mahdollistaa myös esimerkiksi FIFO- ja FEFO-ehtojen joustavan ja tehokkaan käytön.

Tuotesijoittelun optimointi

Harkittu ja tarkoituksenmukainen tuotesijoittelu on tärkeä osa varaston tehokasta toimintaa. RoimaSoftware FidaWare -järjestelmä varmistaa nimikkeiden optimaalisen sijoittelun varastossa yhdistämällä varastointiyksiköiden aukottoman jäljitettävyyden varastopaikoille määriteltyihin ominaisuuksiin. Sijoittelussa hyödynnetään varastointiyksiköille ja varastopaikoille määriteltyjä ominaisuuksia (mm. ABC-luokka, XYZ-kiertoluokka sekä nimikkeiden mitta- ja painotiedot). Tarvittaessa varastointiyksikön tietoihin voidaan liittää myös esimerkiksi omistajatietoja sekä erilaisia asiakaskohtaisia varaustietoja. Optimaalisella tuotesijoittelulla vältät ylimääräiset varaston sisäiset siirrot ja niiden aiheuttamat turhat kustannukset sekä vähennät tuotehävikkiä.

Roiman WMS-järjestelmä laskee automaattisesti kullekin varastossa olevalle varastoerälle parhaan varastopaikan

Dynaamiset varastopaikat

Varaston dynaamisuus on keskeinen osa joustavaa tila- ja kokonaistehokkuutta sekä saldotarkkuutta. RoimaSoftware FidaWare -järjestelmän älykkäät optimointiominaisuudet mahdollistavat dynaamisten varastopaikkojen käsittelyn. Dynaamisessa varastoinnissa tuotteella ei ole kiinteää aktiivi- tai reservipaikkaa, vaan järjestelmä optimoi varastopaikat aina vallitsevan tilanteen ja asetettujen optimointisääntöjen mukaan. Haluttaessa varastopaikkoja voi määritellä varastopaikkakohtaisesti myös staattisiksi esimerkiksi korkeavolyymisten tuotteiden käsittelyssä.

Varaston sisäiset siirrot

Tuotteita ja tuote-eriä voidaan tarvittaessa siirtää sisäisillä siirtotehtävillä optimaalisille varastopaikoille. RoimaSoftware FidaWare laskee automaattisesti kullekin varastossa olevalle varastoerälle parhaan varastopaikan ja luo tarvittaessa sisäiset siirtotehtävät. Optimoinnin tarve voi syntyä esimerkiksi sesonkien vaihtuessa tai kun pieni tuote-erä varaa suuren varastopaikan. Varaston sisäisillä siirroilla pystytään tehostamaan merkittävästi varastotoimintojen sujuvuutta sekä varaston täyttöastetta.

Joustava varastoinventointi

Erilliset varaston inventoinnit aiheuttavat työnseisauksia ja/tai kustannuksia. Roiman WMS-järjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän varastoinventoinnin, jolloin varastoa tai varastoaluetta ei tarvitse sulkea erillistä inventointia varten. Yhdistämällä keskeytymätön inventointi ja nollasaldotarkastus voit halutessasi luopua erillisistä inventointitapahtumista jopa kokonaan. Nollasaldotarkastuksessa varastopaikan saldo varmennetaan aina paikan tyhjentyessä.
wms_pic3_varasto2

Varastoautomaatio

Automaatio mahdollistaa oikein käytettynä varastojen ja logistiikkakeskusten toimintojen tehostamisen. Esimerkiksi varastoautomaattien älykkäällä käytöllä pystytään tehostamaan keruutoimintoja sekä lisäämään varaston täyttöastetta. RoimaSoftware FidaWare pystyy ohjaamaan kaikkia keskeisiä varastoautomaatteja, joko hyödyntäen varastoautomaatin omaa ohjausohjelmistoa tai ohjaamalla suoraan automaatin kaikkia toimintoja.

Automaatio

Sisälogistiikan prosesseihin liittyy usein erilaisia kuljetinjärjestelmiä, AGV-vaunuja, robotteja, automaattivarastoja sekä muuta automaatiota. Keskittämällä nämä eri automaatio-osiot yhden WMS-järjestelmän ohjaukseen varmistetaan sujuva materiaali- ja tietovirtojen hallinta ja koko prosessin saumaton toiminta sekä saavutetaan prosessin täysi läpinäkyvyys.

Varaston visualisointi

Roiman WMS -järjestelmässä uudet varastot tai varastoalueet luodaan järjestelmään graafisella työkalulla. Tällä opastavalla ja helppokäyttöisellä 2D-/3D-työkalulla voidaan mallintaa varastojen fyysiset tilat sekä eri varastoelementit, kuten varastohyllyt, automaatit ja kuljettimet. Työkalun avulla voit helposti itse ylläpitää ja hallita varastotilaa muuttuvassa ympäristössä. Työkalun tuottamaa havainnollista varastokarttaa voit hyödyntää myöhemmin mm. varastonohjauksen ja erilaisten tuotehakujen yhteydessä.

Resurssien hallinta

Varastoprosessissa resurssien ohjaus on yksi elementti toiminnan tehostamisessa. RoimaSoftware FidaWare hallitsee kaikkia järjestelmään kirjattuja resursseja ja ohjaa niiden toimintaa määriteltyjen optimointisääntöjen ja resurssien ominaisuuksien perusteella. Resursseina RoimaSoftware FidaWare käsittelee kaikkia käyttäjiä, laitteita, varastopaikkoja sekä automaattisia laitteita. Resurssien hallintaan vaikuttavia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi henkilön erikoisosaaminen, trukkien varustelu ja nostokyky sekä varastopaikkojen dimensiotiedot. RoimaSoftware FidaWarella varmistat, että eri resurssien käyttöaste ja reaaliaikainen tilanne ovat koko ajan käyttäjien nähtävissä.

Lisäpalvelut

RoimaSoftware FidaWaren tuotevarastotoimintoja voidaan helposti laajentaa logistiikkaoperaattorin liiketoimintaa tukevalla toiminnolla. Laajennus mahdollistaa lisäpalvelujen tehokkaan hallinnoinnin, reaaliaikaisen seurannan sekä raportoinnin, jolloin liiketoiminta tehostuu ja palvelujen laskutusaste nousee. Lisäpalvelut voivat olla esimerkiksi uudelleenlavaus, uudelleenpakkaus sekä erilaiset merkintäratkaisut.

wms_pic3_varasto3

Palveluvarasto

RoimaSoftware FidaWareen voidaan liittää palveluvarastotoiminnallisuus. Toiminnallisuuden avulla esimerkiksi 3PL-toimijat voivat tarjota kattavia varastointipalveluja omille asiakkailleen. RoimaSoftware FidaWare hallitsee eri nimikkeiden omistajuudet, seuraa kaikkia määriteltyjä toimintoja ja parametreja sekä muodostaa näiden pohjalta kaikki palveluntarjoajan laskutustaan varten tarvitsemat raportit. Palvelujen luotettava seuranta ja raportointi lisäävät sekä palveluntarjoajan että loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä.

Kokoonpano

Roiman WMS -järjestelmä voidaan kytkeä palvelemaan myös kokoonpanoteollisuutta. Tällöin sekä varastointitoiminnot että erilaiset keruutapahtumat optimoidaan kokoonpanon tarpeiden – kuten tahtiajan – mukaisesti. Järjestelmä hallitsee niin raaka-aineet, puolivalmisteet kuin valmiit tuotteet. Nimikkeet voivat olla yleiskäyttöisesti kokoonpanossa tarvittavia tai asiakaskohtaisesti koottavaan tuotteeseen kohdistettuja yksilöityjä nimikkeitä. RoimaSoftware FidaWaren avulla kokoonpanoprosessi on läpinäkyvä ja myös kokoonpanopisteissä olevat nimikkeet ovat koko ajan reaaliaikaisesti nähtävissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100