Keruu- ja lähetystoiminnot

wms_pic4_keruu

Keruutoimintojen ohjaus

Keruutoimintojen tehokas optimointi ja ohjaus ovat Roiman WMS-järjestelmän ydinosaamista. Keruut suoritetaan yleensä joko asiakas-, tuotanto- tai kokoonpanotarvetta vasten. RoimaSoftware FidaWare suunnittelee asetettujen sääntöjen perusteella optimaaliset keruulistat ja keruujärjestyksen, jolloin keruutyö tehostuu. Keruuta tehdään varastosta joko FIFOn/FEFOn tai jonkin muun valitun järjestyksen mukaan. RoimaSoftware FidaWare mahdollistaa keruun joko päätekeruulla, äänikeruulla, valo-ohjatusti tai perinteisesti paperilistojen pohjalta. Keruutapa valitaan keruualuekohtaisesti sen mukaan, mikä parhaiten varastosi prosessiin sopii. Lisäksi keruut voidaan suorittaa ryhmä-, tuote-, yksikkö-, tilaus- tai yhdistelykeruuna.

Parempi käyttäjäkokemus!

RoimaSoftware FidaWare ohjaa käyttäjää ja keräystä järjestelmään lisättyjen ohjeiden ja esimerkiksi tuotekuvien perusteella. Lisäksi oikea keruupaikka varmistetaan järjestelmän ohjaamana tarkistuskoodeilla. Kun järjestelmä huolehtii ohjauksesta, käyttäjälle jää enemmän aikaa keskittyä itse keruuseen, ja näin virheet vähenevät. Järjestelmän ohjauksen myötä myös keruutehtävien sekä muiden varaston tehtävien perehdyttäminen uusille tekijöille nopeutuu ja helpottuu oleellisesti. Tehtävät eivät siis ole henkilöriippuvaisia, kun tiedot tehtävän suorittamiseen tulevat käyttäjälle suoraan järjestelmästä eikä niitä tarvitse muistaa ulkoa.

Hyvin suunniteltu ja tehokas keruu

Lähetystoimintojen ohjaus

Keruun jälkeen RoimaSoftware FidaWaren ohjauksessa voidaan suorittaa myös keruiden yhdistely- ja pakkaustoiminnot, jolloin esimerkiksi yhdistetään eri keräysalueiden keruut samaan yksikköön sekä suoritetaan pakkaustoimenpiteet järjestelmän ohjauksessa. Tarpeen mukaan käyttäjää voidaan ohjeistaa asiakas- tai tilauskohtaisilla ohjeilla. Ennen lähetykseen siirtämistä suoritetaan yksiköiden merkintä sekä tulostetaan muut tarvittavat lähetykseen liittyvät dokumentit, kuten kollitarra, lähete ja rahtikirja. RoimaSoftware FidaWare ohjaa myös lähettämistä ja lähetysaluetta. Sen avulla lähetettäville/lastattaville kolleille voidaan tehdä viivakoodin tarkistusluenta, jolla varmistetaan, että kolli lastataan oikeaan kuormaan oikeaan aikaan. Lähettämisen jälkeen järjestelmässä voidaan muodostaa myös tarvittavat EDI-sanomat kuljetusliikkeille. RoimaSoftware FidaWare tukee mm. Unifaun- ja Consignor-liityntöjä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100