Valmistuksenohjaus Roiman tapaan

Jo yhdenkin prosenttiyksikön parannuksella materiaalien ja resurssien tehokkuuteen voi olla merkittävä vaikutus yritysten tulokseen. RoimaSoftware Lean Systemin valmistuksenohjauksen (Manufacturing Operations Management, MOM) toiminnot on kehitetty käytettävyys edellä vastaamaan tuotannon tehokkuuden parantamisen ja tuottavuuden lisäämisen tarpeisiin.

RoimaSoftware Lean System auttaa tilausten nopeassa jalkauttamisessa tehtaan lattialle. Se myös lisää läpinäkyvyyttä tilaus-toimitusketjun eri vaiheissa. Visuaalisen tuotannon suunnittelun (APS, Advanced Planning and Scheduling) ja paperittoman tehtaan lattiatason jalkautuksen (MES, Manufacturing Execution System) avulla voidaan vähentää tuplatyötä ja hukattua aikaa nopeuttaen läpimenoaikoja sekä alentaa tuotannon kustannuksia, kun resurssit ja materiaalit saadaan hyödynnettyä aiempaa tehokkaammin.

Roiman MOM valmistuksenohjauksen ratkaisu on laajennettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi IoT-pohjaisella tuotannon laitetietojen keräyksellä, OEE/KNL (Overall Equipment Effectiveness/Käytettävyys Nopeus Laatu) laskennalla ja raportoinnilla sekä materiaalivirtojen hallinnalla. Yhdistettynä RoimaSoftware Lean Systemin kattaviin toiminnanohjauksen ominaisuuksiin on mahdollista välttää erillisten järjestelmien väliset integraatiot ja tiedonsiirrot, jolloin koko yrityksen tuotannon ja operaatioiden tietojen hallinta on nopeaa ja läpinäkyvää. Järjestelmät voidaan rakentaa asiakaskohtaisesti tarvittavista moduuleista ja keskenään valmiiksi yhteen toimivista osista.

Järjestelmä juuri oikeaan tarpeeseen

Jokainen valmistuksenohjauksen toteutus sovitetaan aina asiakkaan nimenomaiseen ympäristöön ja vastaamaan asiakkaan erityisiä tarpeita ja tuotantoprosesseja. Se mahdollistaa monipuolisesti muokattavissa olevat tuotannonsuunnittelun, laadunhallinnan ja tehtaan lattiatason ohjauksen toiminnallisuudet.

Tuotannonsuunnittelu (APS)

RoimaSoftware Lean System sisältää graafiset tuotannonsuunnittelun työkalut. Työkalujen visuaalisilla käyttöliittymillä tuotannonsuunnittelija voi simuloida erilaisia vaihtoehtoja ja löydettyään sopivan julkaista sen vahvistetuksi tuotantosuunnitelmaksi.
RoimaSoftware Lean Systemiin on saatavissa yrityksen tarpeiden mukaan kaksi eri lailla ohjautuvan tuotannon suunnitteluun optimoitua työkalua: Process Balancer ja Works Balancer.

Process Balancer on toistuvan tuotannon suunnitteluun tarkoitettu työasemaohjelmisto. Ohjelmisto auttaa tuotannon suunnittelijaa tekemään tuotanto-ohjelman, jossa on huomioitu moneen suuntaan vaikuttavat optimointikriteerit, kuten tuotannon kone-/henkilökapasiteetin, materiaalien ja varastotilan riittävyys. Process Balanceria käytetään useimmiten prosessimaisen tuotannon suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Works Balancer on konepajamaiseen tuotantoon tarkoitettu, työvaiheiden ja resurssien käytön ohjauksen ohjelmisto. Works Balancer esittää sekä työrakenteisiin että kuormitus-tilanteeseen liittyvät tiedot havainnollisesti ja helppotajuisesti sekä tarjoaa hyvät välineet töiden ajoittamiseksi ja kuormitusongelmien selvittämiseksi. Works Balanceria käytetään useimmiten monia työvaiheita sisältävän tuotannon suunnitteluun ja ohjaamiseen.

kuva mittarisäädöistä

Tuotannonohjaus (MES)

RoimaSoftware Lean System tarjoaa täysiverisen tuotannon lattiatason ohjausjärjestelmän, joka on kehitetty erityisesti valmistavan henkilöstön tarpeisiin, painottaen käytettävyyttä, havainnollisuutta sekä valmistus- ja laatuprosessien mukaista ohjaavuutta. Järjestelmän näytöt ovat asiakaskohtaisesti optimoitavissa työpisteen ja käyttäjän toimenkuvan tarpeiden mukaisesti, jolloin käyttäjä näkee vain omalle toimenkuvalleen olennaiset tiedot ja toiminnallisuudet juuri oikealla hetkellä, myös kosketusnäyttöisillä laitteilla.

Tuotannonohjauksen järjestelmä mahdollistaa paremman resurssien käyttöasteen ja läpinäkyvyyden, millä on suora vaikutus tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Se mahdollistaa helppokäyttöisen ja intuitiivisen tehtaan lattiatason tuotannonohjauksen samalla tukien saumattomasti laatujärjestelmiä ja sovittautuen hyvin erilaisiin valmistusprosesseihin.

Järjestelmä tukee tuotannon työntekijöiden ohjeistusta ja päätöksentekoa. Esimerkiksi työpisteiden työjono päivittyy reaaliajassa tuotannonsuunnittelun mukaisesti, työn etenemistä voidaan seurata vaihekuittausten myötä, ja materiaalien keräilypyynnöt voidaan tehdä suoraan työpisteiltä juuri oikealla hetkellä. Lisäksi se on havainnollinen, sekä helppo ja nopea oppia myös vuokratyövoimalle. Samalla valmistuksen tuntikirjauksia sekä laatu- ja jäljitystietoja voidaan kerätä suoraan työpisteiltä sekä reaaliajassa seurata ja analysoida työnjohdossa.

piirros jossa taloon tulee ja lähtee nuoli

Varaston ja materiaalivirtojen hallinta (WMS)

RoimaSoftware Lean Systemin varastonhallinta sisältää varastojen ja varastopaikkojen hallinnan, varastosaldojen hallinnan, inventoinnit ja varastojen sisäiset ja väliset tapahtumat. RoimaSoftware Lean Systemin MatFlow on mobiili varastonhallintaratkaisu, joka tarjoaa yhtenäisen kokonaisuuden materiaalivirtojen hallintaan ja sisälogistiikan tehostamiseen suoraan paikan päällä.

Imuohjautuvan materiaalivirtojen hallinnan avulla työpisteiltä voidaan tilata materiaalit toimitettavaksi juuri oikeaan aikaan, ja kun varastotapahtumat kirjataan kätevästi mobiilisti, pysyvät tiedot ajan tasalla ja tarvittava informaatio on aina saatavilla – kaikkialla. MatFlow-ratkaisu integroituu saumattomasti RoimaSoftware Lean Systemiin ja on käytettävissä selaimella täysin laiteriippumattomasti.

RoimaSoftware Lean Systemin kattavat varaston ja materiaalivirtojen hallinnan ominaisuudet sisältävät reaaliaikaisen varaston hallinnan ja jatkuvan inventoinnin lisäksi monivarastokäsittelyn, joka kattaa myös eri paikkakunnilla sijaitsevien varastojen hallinnan ja varastojen välisten kuljetustarpeet.

laatumerkin kuva

Laatutietojen keräys (DQM)

Asiakkaat ovat kasvavassa määrin alkaneet vaatia jäljitystietoja ja materiaalitodistuksia osana tuotetoimituksia. RoimaSoftware Lean Systemin laatujärjestelmä (Digital Quality Management, DQM) sisältää laatutietojen kirjaamisen ja laadun seurantaan tarkoitetut osat sekä täydellisen, tuoteyksilötasoisen jäljitettävyyden. Erilaiset mittaus-, seuranta- ja muut laatutiedot voidaan kerätä suoraan työpisteiltä kiinteänä osana valmistusprosessia. Järjestelmän useista eri paikoista voidaan raportoida laatupuutteita, joita voidaan jatkojalostaa toimittajapalautteiksi. Järjestelmään voidaan lisäksi kirjata asiakkailta tulleet palautteet niiden jatkokäsittelyä varten.

Erilaisia mittaus- ja testaustuloksia voidaan määrittää kerättäväksi valmistettavista tuotteista, vastaanotettavista materiaaleista tai toimituksista. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisista analysaattoreista. Seurantatietojen kerääminen mahdollistaa laadun seurantaraportoinnin. Lisäksi laadunhallinnan yhteydessä kerättyjä mittaustietoja voidaan hyödyntää osana tilastollista prosessinohjausta (Statistical Process Control, SPC).

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kristo Turunen
Kristo Turunen
Key Account Manager

kristo.turunen@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100