RoimaService PreStudy

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen, tuotteiden erottautuminen kilpailijoista, tarkempi tuotekatelaskenta, tai kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisääminen valmistusprosesseihin vaativat uudenlaista lähestymistapaa perinteiseen liiketoimintaan. Meillä on kokemusta siitä, kuinka moderneja liiketoimintamalleja ja ratkaisuja hyödyntämällä liiketoimintaan saadaan roimaa parannusta perinteisilläkin toimialoilla.

Olemme auttaneet asiakkaitamme luomaan uusia liiketoimintamalleja, kehittämään asiakaspalvelua, varmistaman liiketoiminnan jatkuvuus, tehostamaan omaa tuotantoaan ja parantamaan laaduntuottokykyä. RoimaService PreStudy soveltuu loistavasti tilanteeseen, jossa tehty kehitystyö ja teknologiavalinnat halutaan varmistaa oikeiksi ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus – tai täysin uuden kokonaisvaltaisen tuotannonohjausjärjestelmän määrittelyyn. RoimaService PreStudy on myös oikea tapa aloittaa uusien liiketoimintamallien, kuten Teollista Internetiä hyödyntäviä digitaalisia palvelumallien pohdinta.

Esimerkkejä RoimaService PreStudy -projekteista

  • Teollisen Internetin hyödyntämismahdollisuudet osana palveluliiketoimintastrategiaa
  • Käytössä olevien järjestelmien ja toimittajamallin riskikartoitus, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, toimittajakartoitus sekä kehityssuunnitelma tulevaisuutta varten
  • Valitun kehityskohteen strategian, liiketoimintamallin ja toimitustapojen selvitys teknologiatoimittajalle
  • Kokonaisvaltainen järjestelmien vaatimusmäärittely, tarjouspyyntömateriaali ja teknologia- ja alustavaihtoehdot kone- ja laitevalmistajalle
  • Prosessiteollisuudessa toimivan asiakkaan tuotantoprosessien kartoitus- ja kehityssuunnitelma sekä MES-järjestelmän määrittely osana tuotantoprosessien kehitystä
  • OEE-mittausjärjestelmän vaatimus- ja teknologiamäärittely

Me Roimalla ymmärrämme teollisuuden toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet. Ehdotamme asiakkaillemme parhaiten sopivia liiketoimintamalleja, prosesseja, ratkaisuja ja teknologioita, ottaen huomioon asiakkaan tuotteet ja toimintamallit.

RoimaService PreStudy ei sido Sinua meihin – mutta se antaa loistavan pohjan ponnistaa eteenpäin liiketoimintasi kehityksessä!

Asiakascase

“Roiman avulla olemme kyenneet vahvistamaan kilpailukykyämme merkittävästi.”

Mika Puustinen
IT-päällikkö, Valio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puh.: 020 525 3100