Jälleen uusi sertifioitu Quintiq Technical Consultant quintiqlogo

Roiman MES liiketoimintayksikön Quintiq-tiimin asiantuntevuutta pidetään jatkuvasti yllä ja viimeisimpänä osoituksena tästä on tuoreimman tiimin jäsenen, Jussi Saarijoen Quintiq Technical Consultant -sertifiointi.

Quintiqin sertifiointijärjestelmä pitää sisällään Quintiq-projektien roolit kukin jaettuna viiteen eri vaatimustasoon. Jokainen taso pitää sisällään kymmeniä pakollisia ja projektikohtaisia kursseja sekä vaatimuksia projektiosaamisesta, oman työn ohjaamisesta ja demoamisesta, aloitteellisuudesta, menetelmien sekä työkalujen hyvästä käytöstä sekä ennen kaikkea tehokkaasta työtavasta.

Itse sertifikaattia ei löydä kurssit läpäistyään muropaketin pohjalta tai pelkästään nettilomakkeita täyttelemällä. Todistaakseen oman osaamisensa, tulee kandidaatin suorittaa arviointi omasta osaamisestaan ja läpäistä sekä esimiehensä, vertaistensa että Quintiqin organisaation asettaman haastattelijan arviointi. Haastattelijana voi olla jopa Quintiqin tietohallintojohtaja!

Sertifiointi ei luonnollisesti ole ikuinen, vaan Quintiq pitää yllä sertifiointiin vaadittavaa materiaalia ja sertifioinnin säilyttääkseen tulee jokaisen sertifioidun päivittää jatkuvasti osaamistaan uusimpien vaatimusten mukaisesti. Uusia kursseja luodaan jatkuvasti ja jokaisen ohjelmistopäivityksen yhteydessä vanhat materiaalit päivitetään.

Kursseja ei myöskään tarvitse käydä yksin, vaan koko Quintiqin organisaatio ja partneriverkosto ovat opiskelun tukena. Sekä koulutuksen että projektien aikana apua saa tarvittaessa välittömästi ja kiperiin kysymyksiin on vastaamassa joukko asiantuntijoita Quintiqin omien tuki- ja tietoportaalien kautta.

”Vaatimustaso koulutuksessa on hyvin korkea ja tahti tiivis. Monipuolista osaamista vaalitaan kapeasta roolituksesta huolimatta ja ohjelmiston jokainen osa käydään koulutuksessa huolellisesti läpi. Näin varmistetaan ymmärrys jokaisen roolin tehtävästä projektin joka vaiheessa ja saumaton yhteistyö parhaalla mahdollisella lopputuloksella”, kertoo Jussi Saarijoki. 

Roiman osaaminen jatkaa kasvuaan ja lisää sertifiointeja on tulossa lähitulevaisuudessa!