RoimaCloud Control Tower

Toimitusketjun koko informaatiovirta yhdessä paikassa

Toimivasta toimitusketjusta on tullut tärkeä menestystekijä – niin kaupassa, palveluissa kuin teollisuudessakin. Jotta yritys voisi menestyä kiristyvässä kilpailussa, toimitusketjun toimintaa pitää pystyä seuraamaan ja optimoimaan mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Kun toimitusketju on hallinnassa, sen avulla voidaan tarjota parempaa asiakaspalvelua ja annetuista lupauksista on helppo pitää kiinni. Tämä vaatii näkyvyyden toimitusketjun olennaisiin osiin ja kyvyn tunnistaa informaatiovirrasta ne asiat, joihin kannattaa keskittyä. Kun toimitusketju on hallinnassa, se on myös automatisoitavissa.

Jotta toimitusketjua voidaan hallita tehokkaasti, tarvittavat prosessit tulee digitalisoida. Kaikki digitalisoidun prosessin myötä syntyvä data on hyödynnettävissä uuden informaation luomiseen. Data kannattaa kerätä ja koostaa keskitetysti.

RoimaCloud Control Tower on työkalu juuri tätä tarkoitusta varten – sen avulla voit seurata toimitusketjusi prosesseja reaaliaikaisesti sekä kerätä dataa ja hyödyntää sitä monella eri tavalla.

kuva control towerista

Lisää läpinäkyvyyttä toimitusketjuusi kyvykkäällä ratkaisualustalla

 • Kyvykäs ja laajennettava ratkaisualusta
 • Reaaliaikainen datan integraatio verkostoista ja järjestelmistä
 • Reaaliaikainen datan integraatio verkostoihin ja järjestelmiin
 • Datan prosessointi ja hyödyntäminen eri tavoin
 • Datan visualisointi dedikoidussa käyttöliittymässä
 • Datan jakaminen eteenpäin, esimerkiksi takaisin toiminnanohjausjärjestelmään, muihin visualisointityökaluihin tai raportointityökaluihin
 • Hälytystoiminnallisuudet perustuen vapaasti määriteltäviin asiakaskohtaisiin sääntöihin

Keskity olennaiseen

Kiristyvässä kilpailussa on tärkeää, että valtavasta tapahtumavirrasta tunnistetaan ajoissa ne tapahtumat, jotka ovat merkityksellisiä ja vaativat toimenpiteitä. Tämä pätee niin kaupan alalla, palveluissa kuin teollisuudessakin.

RoimaCloud Control Tower auttaa tunnistamaan oleelliset tapahtumat nopeasti. Järjestelmään määritellään tunnistamissääntöjä liittyen esimerkiksi jonkin odotetun asian tapahtumiseen tai tapahtumatta jäämiseen. Kaikista tunnistetuista tapahtumista jää järjestelmään merkintä, ja tarvittaessa tiedot voidaan viedä edelleen muihin järjestelmiin tai niiden perusteella voidaan luoda esimerkiksi tekstiviesti- tai sähköpostihälytyksiä.

Koko informaatiovirta käytettävissäsi

RoimaControl Towerin avulla voit hyödyntää logistiikan toiminnasta kertyvän tiedon toimitusketjusi optimointiin ja parempien päätösten tekemiseen.
 • Prosessien seuranta

  Prosessien reaaliaikaisella seurannalla saavutat läpinäkyvyyden, jonka avulla voit hallita prosessia ja havaita mahdollisia haasteita tai mahdollisuuksia manuaalisesti.

 • Poikkeamien hallinta

  Havaitse merkitykselliset poikkeamat niin, että niihin voidaan reagoida proaktiivisesti. Näin et kuule myöhästyneistä tai saapumattomista toimituksista asiakkailtasi, vaan voit ilmoittaa viiveistä heille etukäteen. Parempaa palvelua ja parempaa asiakastyytyväisyyttä.

 • Toimittajien hallinta

  Seuraa toimittajiesi suorituskykyä reaaliajassa, oli kyseessä sitten tavarantoimittaja, palveluntoimittaja tai esimerkiksi kuljetusyritys. Tietojen pohjalta toimittajia voidaan ohjata tarkemmin vaikka päivätasolla, ja kerätyn datan avulla optimoit toimittajasopimukset todellista tarvetta vastaaviksi.

 • Toteumapohjainen suunnittelu

  Ota suunnittelusi pohjaksi reaaliaikainen toteuma. Esimerkiksi tuotantosuunnitelman tai kuljetusten toteuma antaa hyvää pohjaa seuraaville toteutuksille tai optimoinnille.

 • Reaaliaikainen tieto henkilöstölle

  Jaa tilanne sisäisesti omalle organisaatiolle dedikoiduissa tai jaetuissa infonäytöissä.

 • Reaaliaikainen tieto asiakkaille

  Paranna asiakastyytyväisyyttä tarjoamalla tilannekuva myös asiakkaallesi. Asiakas pääsee itsenäisesti seuraamaan esimerkiksi omien tilaustensa tilannetta reaaliajassa.

Standardit ja mukautetut ratkaisut

Tarjoamme valmiina seuraavat RoimaCloud Control Tower -standarditoteutukset:
 • null

  Kuljetusten seuranta

  Maantiekuljetusten ja merirahdin seuranta, sisältäen poikkeamien ja kuljetusyhtiöiden KPI-seurannan.

 • null

  Hankintojen seuranta

  Hankintojen seuranta, sisältäen perusseurannan ja asiakaskohtaisesti mukautettavat osuudet.

 • null

  Varastotoiminnan seuranta

  Varastotoiminnan seuranta varastonhallinnalle, myynnille ja asiakkaalle.

Standarditoteutusten lisäksi tarjoamme mahdollisuuden rakentaa mukautettuja seurantatoiminnallisuuksia, jotka toteutetaan käyttöönottoprojektissa tai erikseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Hannu Ojasalo
Hannu Ojasalo
hannu.ojasalo@roimaint.com
Puhelin: 046 600 7815