”Kauhajoen teurastamo on yksi Euroopan suurimmista ja tehokkaimmista teurastamoista ja se tarvitsee tuekseen nykyaikaisen ja tarpeisiimme sopivan tuotannon ohjausjärjestelmän. Roiman toimittaman ratkaisun avulla olemme kyenneet vahvistamaan kilpailukykyämme merkittävästi”

Jukka Mäntykivi, CIO, Atria Oyj

Taustaa / Lähtökohdat

Kauhajoelle toteutetun uuden, modernin teurastamon myötä Atria halusi uudistaa myös tuotannon ohjausjärjestelmänsä vastaamaan uuden laitoksen tarpeita. Atrian tavoitteena oli, että uusi teurastamo täyttää teknologiselta tasoltaan viimeisimmät standardien asettamat korkeat vaatimukset. Tavoitteena oli myös luoda pohja yhdelle nykyaikaiselle, Atrian tarpeisiin sopivalle MESSI -tehdasjärjestelmälle.

Järjestelmän suunnittelun perustana oli esittää käyttäjälle mahdollisimman samanlainen käyttöliittymä toiminnosta riippumatta kaikissa tehdasjärjestelmän osissa. Tämä tarkoittaa käytön helppoutta ja käyttömukavuutta.

Atria Oyj päätyi Roiman FidaWare -pohjaiseen ratkaisuun, jonka toiminnallisuuksia mukautettiin vastaamaan asiakkaan erityistarpeita. Toimituksen ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2012 – 2013 välisenä aikana on toteutettu Kauhajoen uuden nautateurastamon ohjausjärjestelmä.

”Toimittajavalinnassamme onnistuimme hyödyntämään paikallista osaamista, jolloin tuki on tarvittaessa nopeasti ja luotettavasti saatavilla. Myös Roiman referenssit vakuuttivat meidät. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti ja toimitus on vastannut odotuksiamme”, kertoo Atria Oyj:n CIO Jukka Mäntykivi.

Ratkaisu

MESSI -järjestelmää käyttäen hallitaan Atria Suomi Oy:n Kauhajoen teurastamon ja ruhovaraston toimintaa. Järjestelmän hallinnassa on teurastamo- ja ruhovarastoprosessien ohjaus esitallennustoiminnoista ruhojen siirtoon leikkaamoon tai asiakastoimituksiin. FidaWare-ohjelmisto mukautettiin vastaamaan Atrian muita tietojärjestelmiä sekä asiakkaan prosesseja. Käyttöönotto toteutettiin toiminnassa olevassa teurastamossa siten, että toiminnot olivat käytettävissä myös järjestelmän käyttöönoton aikana.

Tehdasjärjestelmästä on liittymät MPS Red Meat Slaughtering:n toimittamaan automaatiojärjestelmän ohjauslogiikkaan sekä useisiin Atrian omiin tietojärjestelmiin (esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä sekä hankinnan- ja tuottajatilityksen järjestelmät). Järjestelmässä on käyttäjäliittymät kaikille keskeisille toimijoille teurastamoprosessissa (työnjohto, eläinlääkärit sekä teurastamon ja ruhovaraston työntekijät). FidaWare tarjoaa asiakkaalle aukottoman jäljitettävyysketjun läpi koko prosessin. Merkittävä osa Done Software Solutionsin FidaWare -ohjelmistoon tehdyistä modifioinneista perustui Atrian omiin tarpeisiin ja innovaatioihin.

Tulokset

Atrialla on käytössään yksi Euroopan moderneimmista ja suurimmista nautateurastamoista. Lihan alkuperä voidaan jäljittää ja liittää kuluttajapakkauksiin. Toimitetulla ohjelmistoratkaisulla on keskeinen rooli siinä, että uusi teurastamo on tuoteturvallisuudeltaan ja tuottavuudeltaan eurooppalaista huippuluokkaa. Näiden lisäksi Atria haluaa panostaa parhaaseen mahdolliseen hygieniaan, eläinten hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Nämä vahvistavat entisestään Atrian kilpailukykyä ja luovat yhtiölle mahdollisuuden kasvattaa hankinta- ja teurastusmääriä.

Atrian ja Done Software Solutionsin yhteistyössä toteuttama ratkaisu tarjoaa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja läpinäkyvyyden koko prosessiin.

Atria Oyj lyhyesti:

Atria Oyj on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys. Atria-konserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Atrian liikevaihto vuonna 2012 oli 1 343,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 898 henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian asiakkaita ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.