Roiman vahvuus valmistavan teollisuuden asiantuntijana on tähän asti ollut ylivertainen tekninen osaaminen sekä liiketoimintatuntemus. Nämä taidot ovat heijastuneet Roiman tarjoamiin Pre-Studyihin, jotka ovat saaneet erinomaista palautetta asiakkailta. Palautetta on kerätty meidän Top-30 asiakkaalta, jonka pohjalta tätä hanketta lähdettiin edistämään. Tähän asti Roiman myyjien ja konsulttien vuorovaikutustaidot ovat olleet jo alan parhaimmistoa, mutta nyt rima asetetaan todella korkealle. Roiman COO Antti Varis toteaakin, että ”Roiman ehdoton vahvuus Pre-Studyissa on asiakkaan prosessien sekä arkkitehtuurien ja teknologioiden tuntemus. Nyt näiden vahvuuksien joukkoon halutaan lisätä myös ihmiset ja ihmisten muutosjohtaminen, jotka ovat tärkeitä kaikissa tuotannon ja sisälogistiikan kehityshankkeissa.”


Roimapaja1uusiversio

Roimalla on alkanut sisäinen kehityshanke ”Roimapaja”, jonka tarkoituksena on kehittää jo erinomaisia vuorovaikutustaitoja Ambitio Group Oy:n Tapani Rinteen johdolla. Hankkeeseen liittyy valmennusta asiakastapaamisten fasilitoinnista, workshoppien vetämisestä sekä omien vahvuuksien/heikkouksien kehittämisestä.

Valmennukseen liittyy myös Peili-käyttäytymisprofiilin tekeminen itsenäisesti, jota verrataan sisäisesti 5 eri kollegan näkemykseen ja tätä kautta lähdetään kehittämään jokaisen omaa sekä kollegoiden osaamista. Lisäksi tehdään arvioinnit muutoskyvykkyydestä eli ns. henkilökohtainen resilienssiprofiili. Nämä tarjoavat hyviä menetelmiä muutoksien johtamiseen ja ihmisten erilaisuuden hallintaan, jotka sitten heijastuvat asiakkaillemme parempana kokemuksena niin myynnissä kuin projekteissakin.

ROimapajakuva2

Kehityshankkeessa ei keskitytä pelkästään ”luokkahuoneopiskeluun” vaan hankkeen eri vaiheissa hyödynnetään todellisia asiakastilanteita sekä myyntitapaamisia. ”Roimassa on havaittu missä on kehittämistä ja sen lisäksi päätetty myös panostaa siihen. On rohkeaa myöntää itselleen mitä voisi tehdä paremmin. Tulevaisuudessa näen, että Roima saa uudella tavalla asiakaskeskeistä toimintaa mukaan ja sen vaikutukset tulevat näkymään niin tuloksissa kuin asiakaspalautteessakin. Kehityshanke on Roiman omissa käsissä ja luotan täydellisesti siihen, että tämä porukka saa haluamansa kehityksen aikaan.”, kertoo Tapani Rinne.

Hankkeen edetessä kerromme lisää tapahtumista blogissamme!

ROimapajakolmonen

Tapani Rinne on vuosien varrella valmentanut johtajia, johtoryhmiä ja esimiehiä uuteen ajatteluun. Hän on ollut mukana monenlaisissa muutoshankkeissa tukemassa ajattelun muuttamista uudeksi, tulokselliseksi toiminnaksi. Asiakkaat arvostavat valmentajansa omaa kokemusta johtamisen arjen haasteissa. Tapani teki pitkän uran muovi-graafisen alan tuontikaupassa ja toimitusjohtajana, kunnes siirtyi valmennusyrittäjäksi 2002.

Tapani Rinne, LinkedIn

Ambitio Oy