UUTISET

Roima-Intelligence-white-smalllean_system_business_with_soul_orange_transparent

Merkittävä yritysfuusio yhdistää valmistavan teollisuuden tuotannon- ja toiminnanohjauspalvelut A:sta Ö:hön

Korona Investin hallinnoiman Palvelurahaston ja avainhenkilöiden omistama LS Holding Oy osti Lean System liiketoiminnan Tieto Oyj:ltä ja samassa yhteydessä Lean Forward Oy liitettiin osaksi uutta yhtiötä. Palvelurahasto on pääomistajana myös Roima Intelligence Oy:ssä. Sekä Roiman että LS Holdingin liiketoiminta tähtää asiakkaiden tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen ohjausta parantamalla.

LS Holding Oy ja Roima Intelligence Oy fuusioituvat Roiman joulukuussa 2014 lanseeratun brändin alle. Lean System tuo merkittävän lisän Roiman toiminnanohjausosaamiseen ja Lean Forward Oy vahvistaa konsultointiliiketoimintaa yhtiössä. Näin vahvistunut Roima tarjoaa merkittävän kokoisena toimijana entistä parempaa ja laajempaa palvelua asiakkailleen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme yhdistettyä Roiman ja Lean Systemin tuotannonohjausratkaisujen johtavaksi toimittajaksi Suomessa. Kokonaisuudella on laaja ja pitkäaikainen kokemus teollisuuden kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta useille suurille ja keskikokoisille yrityksille Suomessa ja ulkomailla”, kertoo Korona Investin sijoitusjohtaja Pasi Lehtinen.

Paras ratkaisu yhdeltä toimijalta

Roima on koonnut määrätietoisesti osaamista uuden Roima-brändinsä alle. Lean Systemin tuotteilla ja palveluilla vahvistuneella Roimalla on entisestään kasvanut osaamis- ja resurssipooli asiakkaidensa käytettävissä. Lean Systemin ja Roiman osaamisen avulla voidaan tarjota ainutlaatuinen kokonaispalvelu, jossa asiakkaalle voidaan räätälöidä kulloinkin sopivin ERP-, MES- ja WMS-kokonaisuus.  Lean Forwardin konsultointivoiman ansiosta palvelu laajenee nyt myös esiselvityksiin ja tarjontaan myös ERP-alueelle. Vanhat tuotenimet säilyvät Roiman sateenvarjobrändin alla.

Kahden merkittävän valmistavan teollisuuden kilpailukykyä varmistavan yrityksen fuusio luo Suomen markkinoilla uudenlaisen kokonaisuuden ja mittakaavan, jossa asiakkaalle voidaan tarjota tälle kulloinkin järkevintä parhaiten sopivaa ratkaisua laajasta teknologia-, palvelu- ja osaamispaletista. Kooltaan kasvavalla Roimalla on myös entistä suuremmat resurssit toteuttaa asiakasprojekteja entistä joustavammin niin Suomessa kuin ulkomaillakin”, toteaa Roima Intelligence Inc.:in toimitusjohtaja Jukka Ropponen.

Ei päällekkäisyyksiä

”Nyt fuusioituvat yritykset täydentävät toisiaan hyvin ja tarjoavat yhdessä entistä suurempaa lisäarvoa asiakaskunnalleen”, toteaa Roiman perustettavan Lean System liiketoiminnan  johtaja Risto Raunio. Yritysten toiminnoissa ei ole merkittäviä päällekkäisyyksiä.

Työntekijöiden kannalta merkittävin muutos on Lean Systemsin henkilöstön muutto Leppävaaraan. Roiman nykyinen henkilöstö saa 48 uutta työtoveria ja koko henkilöstömäärä kasvaa 90:een. Uusi yrityskokonaisuus tarjoaa työntekijöilleen entistä paremmat urakehitysmahdollisuudet.

Nyt tehty fuusio on osa Roima Intelligence Inc.:in omistajien yritykselle asettamia kasvutavoitteita ja selkeä jatko tämän vuoden toukokuussa toteutuneelle Done Software Solutionsin kaupalle.

Lisätiedot:

Jukka Ropponen, +358 400 423 910, jukka.ropponen@roimaint.com

Risto Raunio, +358 400 464 753 risto.raunio@tieto.com

Pasi Lehtinen, +358 50 387 3196, pasi.lehtinen@koronainvest.fi

 

 

**

Roima Intelligence Inc.  keskittyy tuottamaan asiakkailleen mitattavaa lisäarvoa tuomalla älykkyyttä toimitusketjuun sekä valmistusprosesseihin. Innovatiiviset laitteet, Teollinen Internet ja älykkäämpi tapa toimia niin logistiikan kuin tuotannon alueilla parantavat kilpailukykyä nostamalla asiakastyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta. Roima auttaa asiakkaitaan kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä tehokkaamman toiminnan ja paremman laadun avulla.

Lean System on toiminnanohjausjärjestelmätuote, joka on suunniteltu joustavuutta ja nopeutta vaativiin ympäristöihin. Lean Systemiä käyttää päivittäin yli 100 pääasiallisesti verkottuneen teollisuuden, teollisen palveluliiketoiminnan ja projektinohjauksen yritystä eri puolilla maailmaa.

Lean Forward Oy on vuonna 2005 perustettu toiminnanohjauksen asiantuntijayritys, joka on erikoistut Lean System ERP – toiminnanohjausjärjestelmään. Yritys tarjoaa myös syvällisen järjestelmäosaamisen lisäksi monipuolisia toiminnanohjauksen asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalveluja.

Korona Invest on yrittäjävetoisesti toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä kahta rahastoa, jotka ovat Terveysrahasto Oy ja Palvelurahasto I Ky.  Hallinnoitavat pääomat ovat yhteensä 83 milj. euroa.