Roima Intelligence Inc. toimittaa Atria Oyj:lle tuotannon operatiivisen ohjaus- ja seurantajärjestelmän (MESSI) eri osien toteutuksen ja käyttöönoton.

MESSI-järjestelmällä on keskeinen rooli Atria Suomi Oy:n tuotantolaitosten materiaalivirtojen tehokkaassa ohjauksessa. Se mahdollistaa omalta osaltaan muun muassa tuotteiden jäljitettävyyden tuotantotiloilta kuluttajalle, joka näkyy muun muassa pakkauksissa olevana tuottajatietona.

Roiman toimittaman ohjelmistoratkaisun avulla ohjataan tuotantolaitoksen lattiatason operatiivisia toimintoja sekä kerätään tarvittavaa jäljitettävyys- ja raportointitietoa.

”Atria on Roimalle erittäin tärkeä kumppani ja yksi elintarvikealan johtavista yrityksistä. On hienoa olla mukana auttamassa asiakasta parantamaan kilpailukykyään ja modernisoimassa tuotantoaan”, sanoo Roima Intellingence Inc.:in toimitusjohtaja Jukka Ropponen.

Roiman Atrialle toimittama ratkaisu tekee materiaalikirjaukset sekä materiaalivirtojen ohjauksen kaikilla osastoilla varmistaen näin aukottoman jäljitettävyyden läpi koko tuotantoketjun. Ketjuun kuuluu koko tuotantoprosessi valmistuksesta ja optimoinnista sekä eri tarkastuspisteiden laadunvalvonnasta aina varastoinnin ohjaukseen asti. Ohjelmistotoimitus kattaa muun muassa Kauhajoen nautateurastamon, Nurmon ruokatehtaan sekä uuden sikaleikkaamon pakkaamon ja lavaamon. Järjestelmä ohjaa valmisruuan, siipikarjan, lihavalmisteiden  ja tuorelihan materiaalivirtoja sekä pakkaamon ohjausta ja varastonhallintatoimintoja. Roima tarjoaa Atrialle myös kattavat toimituksen jälkeiset elinkaaripalvelut, joilla varmistetaan järjestelmän korkea käytettävyys sekä jatkokehitys.

”Done Software Solutionsin siirtyminen osaksi Roimaa takaa Atrialle strategisen kumppanin kehityksen jatkuvuuden. Olemme tyytyväisiä Roiman kasvavaan osaamiseen ja resursseihin ja uskomme, että tämä osaaminen auttaa liiketoimintaamme kehittymään jatkossa entistä kannattavammaksi”, toteaa Atrian CIO Jukka Mäntykivi.

Atrian tehdasjärjestelmä muodostuu Atrian nykyisestä ERP-järjestelmästä sekä Roiman toimittamasta FidaWare-järjestelmästä. Tehdasjärjestelmä toteutetaan vaiheittain siten, että uusi järjestelmä on pääosin käytössä vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkialla Atrian tuotannossa. Vaiheistukseen vaikuttaa mm. Atrian uuden sikaleikkaamon toteutusaikataulu. Samaan toimituskokonaisuuteen kuului jo aiemmin toteutettu Kauhajoen nautateurastamon ohjausjärjestelmä. Varsinainen ohjelmistotoimitusvaihe tehdään pääosin Nurmon ruokatehtaan yhteydessä.

Käyttöliittymät on optimoitu kutakin prosessia sekä työvaihetta ja -tehtävää varten. Ne takaavat, että oikea tieto on aina oikeassa paikassa tukemassa prosessin työtehtäviä. Tämä tehostaa tuotantoa vähentämällä hävikkiä, takaamalla aukottoman materiaalin seurannan ja jäljitettävyyden, lyhentää prosessin läpimenoaikaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeustilanteisiin.

Atria on Roimalle merkittävä asiakas ja yhteistyökumppani. Sen toimiala kuuluu Roiman strategian keskeisiin toimialoihin. Lisäksi Roimalla on Seinäjoen toimipisteensä kautta mahdollisuus toimia lähellä asiakasta ja näin taata paikallinen tuki Atrian järjestelmille.

Atria on tehnyt merkittäviä panostuksia maakunnan alueella viimeisinä vuosina, kuten muun muassa Kauhajoen nautateurastamo ja rakenteilla oleva Nurmon sikaleikkaamo. Roiman FidaWare-ohjelmistoratkaisut ovat näissä keskeisesti mukana. Atria on oman toimialansa merkittävimpiä toimijoita sekä Suomessa että Itämeren alueella sekä Pohjanmaalla alueen suurimpia työllistäjiä sekä suoraan että välillisesti.