Asiakascase: Valon Kone

Keskeinen ongelma oli, että toiminnanohjauksen muuttuessa jatkoimme vanhaa toimintatapaa ja kuormitimme tuotantoa rajoittamattomalla kapasiteetilla. Ensin prosesseja fiilattiin omin voimin, mutta sitten totesimme että apua tarvitaan.
roima-circle-icon-green-150x150

Käytetyt Roima-ratkaisut

Tuotannon työjonot kuntoon Roima-pajassa

Valon Koneen tehtaalla Lohjalla valmistetaan puunkuorimakoneita globaaleille markkinoille. Maailmanmarkkinoiden ja eri puolilla maailmaa sijaitsevien sahojen seisokkien aikataulun tahdittamassa tuotannossa törmätään tyypillisiin tilausohjautuvan konepajan ongelmiin: kuormitus ei ole tasaista ja valmistus ruuhkautuu helposti.

Valon Koneen haasteeseen tarttui yhdessä tuotantojohtaja Jukka Jurvasen, kehitysinsinööri Antti Pesosen ja tuotantopäällikkö Jari Lindenin kanssa Roiman toiminnanohjaus- ja ERP-asiantuntija Kare Huttunen.

”Meille esitettiin mukavia ja vähemmän mukavia kysymyksiä. Jotain on jo opittu ja saatu kuntoon: työjonot alkavat olla huomattavasti paremmassa kunnossa kuin ennen projektia”, tuotantojohtaja Jukka Jurvanen kertoo.

”Valon Koneella oli selvästi kyse siitä, että oman osaamisen kasvaessa huomattiin että kokonaistekeminen ei ollut täydellisessä iskussa. Nyt päivittäisen tuotannon ohjaaminen ja tuotannonsuunnittelu on saatu selvästi paremmalle tolalle”, Kristo Turunen Roimalta vahvistaa.

Kuva Valon Koneen työntekijöistä työssään
Roiman kanssa järjestetty työpajojen sarja muutti koko Valon Koneen tuotannon kuormittamisperiaatteen päälaelleen, kertoo kehitysinsinööri Antti Pesonen (vas.). Kokoonpanovaiheesssa olevaa kuorimakonetta esittelemässä myös tuotantojohtaja Jukka Jurvanen ja valmistuspäällikkö Jari Linden (edessä).

Työlistan kautta asia kerralaan kuntoon

Roima Lean System -toiminnanohjauksen käyttöönotossa joitain vuosia aiemmin oli keskitytty varastokirjanpitoon, ostotilauksiin ja laskutukseen. Now, over four years later, the series of Roima workshops shifted the focus more to the processes of production planning.

”Keskeinen ongelma oli, että toiminnanohjauksen muuttuessa jatkoimme vanhaa toimintatapaa ja kuormitimme tuotantoa rajoittamattomalla kapasiteetilla. Ensin prosesseja fiilattiin omin voimin, mutta sitten totesimme että apua tarvitaan”, Jurvanen kertoo.

Prosessin alkaessa keväällä syntyi pitkä, noin 70 ison ja pienen asian työlista järjestelmän parametroinnista ja kuntoon laitettavista asioista.

”Työlista on tärkein työkalu. Olennaista on, että ei jäädä fläppitaulupyörittelyn asteelle, vaan listataan pieniäkin asioita ja laitetaan niitä kuntoon yksi parametri kerrallaan”‚ Kare Huttunen kertoo.

Huttusen mukaan lähtökohdat olivat hyvät: järjestelmä ja perustiedot olivat kunnossa, työn vaiheistus oli kohdallaan ja järjestelmän näkökulmasta tiedettiin, miten eri komponentit valmistettiin. Haasteita aiheutti kausiluonteinen markkina sekä varaosien suuri määrä yrityksessä, jonka tuotteita on ollut markkinoilla 1950-luvulta lähtien.

”Kun ei tarvinnut lähteä aakkosista pystyttiin keskittymään suunnitteluproblematiikkaan ja hakemaan yhdessä ratkaisuja. Siitä seurasi perustietojen parantamista ja kuntoonlaittoa”, Huttunen kertoo.

Jatkuvaa parantamista spurteilla

Valon Koneen tuotteiden sydän on tukit kuoriva roottori. ”Olennaisinta on, että työn suunnittelu on hanskassa”, valmistuspäällikkö Jari Linden sanoo.

Kare Huttunen kuvaa Roima-työpajoja jatkuvaksi parantamiseksi spurteilla. Valon Koneen spurtit muodostuivat viidestä reilun viikon välein järjestetystä työpajasta, joissa käsiteltiin eri aiheita: tuotannon suunnittelu, kapasiteetin hallinta, materiaalien ohjaus, automaatio, FMS (joustava valmistusjärjestelmä) ja tuotemodulointi.

”Ketjuna toisiaan tukevat työpajat suunnitellaan firmakohtaisesti. Monesti ne kääntyvät ydinasioiden ympärille: kapasiteetti, työkuorma ja materiaalinhallinta. Meidän puolelta autetaan ja tarvittaessa myös pusketaan asiakasta eteenpäin, näytetään ja tehdään itse”, Huttunen kertoo prosessista.

Valon Koneella työpajoissa istui yleensä 5–6 hengen porukka. Roiman puolelta mukana oli osassa tapaamisista myös ERP-asiantuntija Jussi Hämäläinen.

”Se aivoriihi muutti koko tehtaan kuormittamisperiaatteen päälaelleen. Sitä kautta muuttuvat asioiden seuranta ja ihmisten toimintatavat”, Antti Pesonen toteaa.

Tuotantopäällikkönä ja monenlaisissa tuotannon kehittämistehtävissä työskennellyt Kare Huttunen saa Valon Koneen väeltä täydet pisteet. ”Kare oli kuormittamisen suunnittelussa paikallaan, aivan ytimessä että pystyimme ratkaisemaan tuotannon ongelmia”, valmistuspäällikkö Jari Linden sanoo.

Tuotantojohtaja Jukka Jurvasen mukaan tuo on paljon sanottu: ”Jari ei nimittäin paljon konsulteista perusta.”

Tarkkuus suunnittelussa lisääntyy koko ajan

Valon Koneella Roima Lean System -toiminnanohjauksen runko tuotannossa on työjono. Työntekijät seuraavat eri kuormitusryhmissä kuten hitsaamossa työjonoa yksiköiden omilta pc-koneilta. Tarpeen mukaan vaiheita ajoitetaan Lean Systemin Works Balancerilla.

”Suurin haaste on ollut, että opittaisiin toimimaan toisella tavalla kuin mihin on totuttu”, sanoo kehitysinsinööri Antti Pesonen.

”Työjonojen ja kuormitusjonojen käyttöä harjoitellaan vahvasti”, Jari Linden vahvistaa.

Koneistaja Pekka Kujanhaara seuraa RoimaSoftware Lean Systemin työjonoa tietokoneelta, tuotannon suunnittelun työvälineenä on järjestelmän Works Balancer. Roima-pajojen jälkeen uutena työvälineenä on otettu käyttöön hienokuormituspalaverit, joissa ovat työnjohtajien lisäksi mukana kehitysinsinööri Antti Pesonen ja valmistuspäällikkö Jari Linden.

Jukka Jurvanen uskoo, että työjonojen kuormitusta pystytään viemään yhä hienosyisemmäksi. Uutena työvälineenä otettiin mukaan viikottaiset hienokuormituspalaverit, joissa ovat mukana työnjohtajien kanssa Antti Pesonen ja Jari Linden. ”Olennaisinta on, että ei kuormiteta rajattomasti vaan suunnittelu on hanskassa”, Linden sanoo.

Kare Huttunen kehuu Valon Koneen uskallusta uusien askelten ottamiseen. ”Monesti tulee eteen ristiriita, kun kuormitustyökaluja otetaan käyttöön, mutta työn vaiheistuksen tarkkuutta ei uskalleta lisätä.”

Jukka Jurvanen korostaa, että ERPin hyödyntämiseen on nähtävä vaivaa ja siihen on varattava aikaa.

”Jos siihen ei ole valmiutta, on parempi ostaa laskutusjärjestelmä ja pyörittää Exceleitä. Mutta tämän kokoinen yritys tarvitsee järeämmät työvälineet”, Jurvanen toteaa.

Valon Kone

  • Maailman johtava roottorikuorimakoneiden valmistaja
  • Perustettu 1949
  • Pääasiallinen asiakaskunta sahat eri puolilla maailmaa
  • Lohjan tuotantolaitoksella töissä 85 henkeä, joista noin puolet toimihenkilöitä; lisäksi tytäryhtiöitä ja edustajia ympäri maailmaa
  • Tuotanto 25–35 uutta kuorimakonetta; lisäksi asennukset, käyttöönotot, huolto ja jälkimarkkinointi
Jaa tämä:

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan yhdessä liiketoimintatarpeistasi!
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20