logo_kons_luo_white

Uudella toimintamallilla kasvatat kaulaa kilpailijoihisi

Digitaalisaatio avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia luoda käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisiä palveluja, joissa hyödynnetään asiakasymmärrystä, tehdään tuotteen elinkaaresta läpinäkyvä ja valmistetaan kustannustehokkaasti entistä räätälöidympiä tuotteita.

Mahdollisuus uuden liiketoimintamallin kehittämiseen voi avautua esimerkiksi tuotantoprosessin optimoinnin tai tuotetiedon elinkaarihallinnan kehittämisen kautta. Kun toiminnanohjaus, tuotantoprosessi ja tuotehallinta ovat kunnossa, tietoa on helppo jakaa, hyödyntää ja päivittää ripeästi. Näin liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen on mahdollista samalla, kun ydinliiketoiminta pyörii ongelmitta.

Luo uutta Roiman ratkaisuilla

null

ALIHANKKIJASTA OMAAN TUOTANTOON

Onko yritykseni tuotehallinta sillä tasolla, että liiketoimintamallimme voisi muuttua alihankkijasta omien tuotteiden valmistajaksi? Entä elinkaariliiketoiminta – voimmeko siirtyä valmistuksesta elinkaariliiketoimintaan?

Jotta voit siirtyä omien tuotteiden valmistajaksi, pitää tuotesuunnitteluprosessi mallintaa ja tuotetiedot ottaa haltuun. Suosittelemme sinulle RoimaSoftware Aton -järjestelmää. Se on Roiman koeteltu ratkaisu, jolla muutkin menestyvät yritykset kotimaassa ja globaalisti hallitsevat tuotetietonsa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tärkeää on oikean liiketoimintamallin valinta ja siihen liittyvän tilaus-toimitusprosessin kehitys palvelemaan tuotteistettujen ratkaisujen toimitusta.

null

”Yhteistyömme Roiman kanssa jatkuu varmasti – ja pitkään. Olemme valinneet kumppanimme huolella.”

– Samuli Saarela, Laatu- ja kehityspäällikkö, Kopar

Janne Tiuttu

Janne Tiuttu

Industry expert

janne.tiuttu@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100

null

VALMISTUKSESTA PALVELULIIKETOIMINTAAN

Laitteiden suunnittelu ja valmistaminen ovat olleet tuotannollisen yritykseni liiketoiminnan selkäranka. Minua kiinnostaisi luoda uutta liiketoimintaa myös laitteen käytönaikaisesta ylläpidosta. Samalla oppisin asiakkailta laitteiden käytöstä ja toimivuudesta. Vaatimus palveluliiketoiminnan tarjoamisesta on tullutkin jo asiakkailta, jotka laitteen hankinnan yhteydessä haluavat sopia myös ylläpidosta.

Valmistuksen aikana kertyy tietoa, joka muodostaa valmiin pohjan huoltotoiminnallesi. Valmistuksen yhteydessä luoduista laitekorteista muodostuu asennettu laitekanta, johon Service-liiketoimintasi tulee kohdistumaan. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmääsi kertyy tieto siitä, millaisena tuotettu laite on tehty. Tähän liittyvät laiteyksilökohtaiset osaluettelotiedot sekä esimerkiksi toteutettujen koeajojen tulostiedot.

Huoltotoiminnan tuottoja, kustannuksia sekä katetta voit seurata asiakkaittain ja laitteittain.

null

”Toiminnanohjausjärjestelmä on elinehto jo pelkästään nimikkeiden hallitsemiseksi.”

– Aulis Maijala, Projekti-insinööri, Transtech

eikuvaa

Bodil Granskog

Industry expert

bodil.granskog@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100

null

VARAOSIEN JA LISÄTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA

Yritykseni liikevaihto on kasvanut ja tuotekauppa käy hyvin. Tuotteita toimitetaan kotimaan lisäksi muualle Eurooppaan, nyt myös kasvavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Varsinaisten tuotteiden lisäksi yritykselläni on jo kattava valikoima oheistuotteita, varaosia ja välitystuotteita, joita voisi hyvin myydä vaikka verkkokaupassa. Se kuitenkin vaatii, että kaupallisten tuotetietojen pitää olla huippukunnossa, mutta niiden ylläpito on aikaavievää ja työlästä. Ratkaisu tuotetietojen ylläpitoon tarvitaan nopeasti, haluan uutta liiketoimintaa vara- ja lisäosien myynnistä.

RoimaCloud Aton PIM toimii kaiken tuotetiedon masterina, se on yrityksen ydintiedon luomis- ja tallennuspaikka. RoimaCloud Aton PIM on tuotetiedon keskipiste, johon muutokset päivitetään, ja josta ajantasainen kaupallinen tuotetieto siirtyy automaattisesti muihin järjestelmiin. Tuotepäivitykset tulevat nopeasti voimaan niin nettisivuilla, verkkokaupassa, esitteissä kuin katalogeissa. Työntekijöiden aikaa säästyy muihin töihin, eikä tietoa enää tarvitse kopioida paikasta toiseen, joten inhimilliset virheet vähenevät. RoimaCloud Aton PIM -pilvipalvelu on helppo ja nopea ottaa käyttöön.

null

“RoimaCloud Aton PIM on säästänyt meiltä aikaa, vaivaa ja rahaa.”

– Eero Rantanen, CIO, Kirami Oy

Janne Tiuttu

Janne Tiuttu

Industry expert

janne.tiuttu@roimaint.com
Puh. +358 40 359 2005

null

KONENÄÖN AVULLA YKSILÖLLINEN TUOTE TEOLLISESTI

Tuotantojohtajana olen viettänyt unettomia öitä miettien, miten tuotetarjoomani voisi paremmin vastata asiakkaitteni uusiin tarpeisiin. Pystyisinkö luomaan yksilöllisiä ratkaisuja eri asiakkaille, ilman että valmistus hidastuu ja muuttuu monimutkaisemmaksi? Miten digitalisaatio ja IoT mahdollistaisivat materiaalin tehokkaamman ja innovatiivisemman käytön?

Roiman konenäköratkaisun älykäs sensorifuusio mahdollistaa raaka-aineen tarkan hyödyntämisen. Tuotantolinjalle asennettava jatkuvatoiminen konenäköratkaisu mittaa koko tuotevirran kriittisiin visuaalisiin tai mittatietoihin liittyvät ominaisuudet.

Mittaustieto linkitetään yksittäisen tuotteen, tuotantoerän tai paikka-/aikaperusteisiin jäljitettävyystietoihin.

Bolefloor - Roima customer

“Tämä järjestelmä teki juuri sen, mitä tarvitsimme: se teki näiden lattioiden teollisesta tuotannosta mahdollista.”

– Hannes Tarn, osakas ja kehitysjohtaja, Bolefloor

PauliKomi_250

Pauli Komi

Industry expert

pauli.komi@roimaint.com
Puh. +358 20 525 3100