Roima logistics icon

Logistiikka

Kattavat logistiikan kokonaisratkaisut palveluna

Roima tarjoaa kattavan logistiikan ratkaisualustan palveluna. Alusta tarjoaa mahdollisuudet rakentaa kattavia logistiikan kokonaisratkaisuja välttäen siilot ja sitomatta asiakasta Roimaan toimittajana. Alustan avulla voidaan ratkaisuja rakentaa nopeasti ja taata näin hyvä innovointikyvykkyys. Ratkaisuja voidaan rakentaa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien, ”monoliittien”, ulkopuolelle. Näin logistiikan ratkaisujen rakentamiselle ei ole teknologisia esteitä vaan lähes kaikki on mahdollista. Roima tarjoaa oman ratkaisualustansa palveluna pilvestä.

 

Verkottuneet ja digitaaliset logistiikan kokonaisratkaisut

Roiman alusta tarjoaa jatkuvasti laajenevan logistiikan kyvykkyyden ja älykkyyden, kattaen muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • Alan parhaat valmiit referenssiratkaisut
 • Mikropalveluarkkitehtuuri
 • Kanoniset datamallit eri logistiikan prosesseille
 • Keinoäly ja koneoppiminen
 • Uudestikäytettävät logistiikan ratkaisukomponentit
 • Valmiit ratkaisuaihiot, kuten RoimaCloud Transport ja RoimaCloud Procurement
 • Verkostot, kuten kuljetusyhtiöverkostot ja toimittajaverkostot
 • Kolmannen osapuolen ratkaisut, kuten TMS- ja suunnitteluratkaisut
 • Integraatiot asiakkaan omiin järjestelmiin
 • Integraatiot muihin pilvipalveluihin ja kolmansien osapuolien palveluihin
 • Laajennettavuus julkiseen pilveen
 • Tarpeen mukaan rakennettavat mukautetut ratkaisut

Ratkaisualusta mahdollistaa prosessien pyörittämisen erillisissä järjestelmissä ja niiden osien yhdistämisen tarvittaessa. Samalla saadaan kerättyä logistiikan dataa (Big Data), jota voidaan hyödyntää eri järjestelmissä, RoimaCloud Control Towerissa, analytiikassa ja raportoinnissa sekä luomaan täysin uusia tietosisältöjä logistiikan toimintaan liittyen.

Alustan avulla voidaan luoda työnkulkuja, jotka yhdistävät eri kokonaisuuksien kyvykkyydet yhdeksi ketjuksi, todelliseksi digitaaliseksi toimitusketjuksi.

Roima ratkaisualusta

Roima ratkaisualusta mahdollistaa esimerkiksi seuraavat käyttöskenaariot:
 • Icon_material-flow

  Monikanavainen materiaalivirtojen hallinta

 • null

  Kattava reaaliaikainen toimitusketjun seuranta

 • null

  Kattava datan tuotanto johdon raportointia varten

 • null

  Koko kuljetusketjun hallinta maalta merelle ja ilmaan

 • Icon_network

  Toimittajaverkoston hallinta

Ratkaisualustamme sopii toimitusketjun ratkaisulle toimialasta riippumatta. Alta löytyy lisää tietoa alustan avaamista mahdollisuuksista kaupan alan yrityksille, teollisuus- ja palveluyrityksille ja logistiikka-alan yrityksille.
piirustus työntekijät kantamassa laatikkoa

Kaupan ala

Verkkokaupoilla, myymälöillä ja tavarantoimittajilla on omat, erityiset vaatimuksensa ensiluokkaisesti toimivalle logistiikalle.  Parhaiten toimivat ratkaisut luodaan yrityksen ja sen toimitusketjun tarpeiden mukaan.
ikoni_forward_link
piirustus teollisuusrobotti

Teollisuus- ja palveluyritykset

Teollisuuden logistiset tarpeet liittyvät hankintaan, kuljetuksiin ja varastointiin. Yksittäisiä toimintoja, jotka vaativat ratkaisunsa voivat olla varaosa-, tulo- ja lähtölogistiikka sekä verkosto-ostot.
ikoni_forward_link
vihreä kuorma-auto

Logistiikka-alan yritykset

Kuljetusyhtiöt, varastopalveluja tarjoavat yritykset, 3PL-tarjoajat sekä postitoiminnot elävät toimivan logistiikan varassa. Digitalisaation älykäs hyödyntäminen on itsestäänselvyys, kun haluaa pysyä kilpailussa mukana.
ikoni_forward_link

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Hannu Ojasalo
Hannu Ojasalo
hannu.ojasalo@roimaint.com
suora: 046 600 7815
vaihde: 020 525 3100