Logistiikka-alan yritykset

RoimaCloudin toiminnot otetaan käyttöön asiakaskohtaisena ratkaisuna nopeasti ja skaalautuvasti kunkin yrityksen toiminnallisten tarpeiden mukaisesti.

varastorakennus piirros

Varastologistiikka

Pilven ratkaisut sopivat niin palveluvarastoliiketoimintaa kuin perinteistä varastointia harjoittavalle yritykselle. RoimaCloudista on saatavilla erittäin laajat toiminnot vastaanottoon, hyllytykseen, keruuseen, pakkaamiseen, lisäarvopalveluihin, cross-dockingiin ja lähettämiseen.

Varastotoimintojen ja laskutuksen hallinta usealle päämiehelle onnistuu samasta järjestelmästä eli ratkaisusta löytyy laajat varastohallintajärjestelmä (WMS) toiminnallisuudet yhdistettynä tarvittaessa tilaus-laskutusjärjestelmä (SCM) toiminnallisuuksiin.

Varastonohjauksen toiminnot ja integraatiot moderneihin keruujärjestelmiin mahdollistavat merkittäviä säästöjä työ- ja tilakustannuksista. Monitorointi ja analytiikkatoiminnoilla varastotapahtumiin voidaan helposti antaa turvattu näkymä esimerkiksi asiakkaille omien tuotteidensa osalta.

Varastotoiminnoista on laajat ja joustavat integraatiokyvykkyydet yrityksen omiin ja sen asiakkaiden järjestelmiin. RoimaCloudin varastotoiminnot on myös valmiiksi integroitu mm. kuljetustoimintoihin ja verkosto-ostoihin.

kuva rekka-autosta

Kuljetuslogistiikka

Tarpeenasi on toimittaa kotimaan ja ulkomaan rahtia sekä pakettien lähetys- ja noutotapahtumien hallinta. Pilvestä löytyy ratkaisuna kuljestenhallintajärjestelmä (TMS) -toiminnallisuudet kuljetusten tilausten, toimitusten ja laskutuksen hallintaan.

Samassa pilvessä toimii integroidusti koko kuljetusverkostoratkaisut päämiehille ja kuljetusyhtiöille jokaiselle sopivalla tavalla joko yksilöllisesti sovitettuna ratkaisuna pilvestä, tai integroimalla omat järjestelmänsä pilveen tai käyttämällä toimintoja portaalin kautta.

Monitorointi- ja analytiikkatoiminnoilla koko kuljetusverkoston tapahtumia voidaan seurata ja raportoida verkostossa sovitun mukaisesti.

Kuljetustoiminnoista löytyy tarvittaessa integraatiokyvykkyydet mm. tulliin, tilitoimistoihin ja työajanhallintaan, sekä  integroidut lähetysten seurantaominaisuudet. Yritys voi haluttaessa integroida omia toimintojaan lähetystapahtumiin; esimerkiksi kun lähetys on toimitettu asiakkaalle, aktivoituu joku muu yrityksen tapahtuma yrityksen omissa järjestelmissä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Hannu Ojasalo
Hannu Ojasalo
hannu.ojasalo@roimaint.com
suora: 046 600 7815
vaihde: 020 525 3100