UUTISET

LapWall Oy on yritys, josta on totuttu kuulemaan vain hyviä uutisia. Pyhännällä 2012 perustettu, rakentamisen puuelementtejä valmistava LapWall on ollut alkumetreiltä lähtien oman tiensä kulkija. Maaliskuun puolivälissä 2017 yritys uutisoi palkkaavansa uudelle Keuruun tehtaalleen lähivuosien aikana 200 työntekijää, joiden ainoa pätevyysvaatimus on oikea asenne: Lapwall kouluttaa itse loput!

LapWall on myös Roiman tuoreita asiakkaita. Yrityksiä yhdistää innostava tulevaisuuden visio sekä luja usko omaan tekemiseen. Molemmat ajattelevat suuria – ja aikovat näyttää myös pystyvänsä saavuttamaan unelmansa.

Kivijalka kuntoon

Jarmo Pekkarinen

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

Yhteistyö alkoi LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen puhelinsoitosta elokuussa 2016. Yrityksen kova kasvu oli herättänyt uusia tarpeita, joista akuuttina esiin nousi tietotekniikka. Varsinaisia it-järjestelmiä ei yrityksellä vielä ollutkaan – myyntikonfigurointi hoidettiin Excelillä ja toiminnanohjaus SharePointilla.

Pekkarisella oli aiemmasta tehtävästään Ponsselta kokemusta Roiman tuotetiedonhallintajärjestelmästä, Atonista. Toimitusjohtaja kutsui siis Roiman asiantuntijat kylään ja toivoi näkevänsä veret seisauttavan järjestelmädemon. Se odotus ei täyttynyt. Sen sijaan roimalaiset kävivät perusteellisesti läpi LapWallin tarpeet, jonka jälkeen yhdessä todettiin, että järjestelmähankinnat saisivat vielä odottaa.

Roiman asiantuntijat pystyivät kokemuksesta kertomaan, että uusien järjestelmien implementointi olisi järkevää vasta kun yrityksen tuotetiedot ja perusdata olisi kunnossa. Muutoin seurauksena olisi suuria kehityskustannuksia ja tehottomuutta – siis hukattua aikaa ja rahaa. Ennen järjestelmähankinnoista keskustelemista olisi yritykselle luotava nimikkeistö ja hoidettava tuotemodulointi kuntoon.

Hyvä nimike on perusta

Tuotenimikkeistö tarvitaan, jotta yritys saa tuotteidensa ja tuotantonsa tiedot hyötykäyttöön ja tukemaan aidosti liiketoiminnan tavoitteita. Lähdettiin siis toteuttamaan Roiman Hyvä Nimike– konseptia. Siinä LapWallille määritettiin oma Yrityksen sanasto (Corporate Dictionary), tuotetietomalli sekä modulointiperiaatteet. Hyvä nimike -projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä loka-marraskuun aikana.

Kantavana rakenteena tuotannonohjaus

Kuva lastentarhasta

Iloista puurakentamista Iisalmessa

Kun perusta oli saatu kuntoon, pystyttiin sen päälle rakentamaan järjestelmä, joka jatkossa varmistaisi että perusta myös säilyisi vahvana. Käyttöön otettiin Roiman CodeMaster nimiketietojen ja tuotekorttien ylläpitoon.

Samaan aikaan lähdettiin tekemään tuotannonohjauksen ERP-tarvekartoitusta, eli Roima Pre-Studya. Tarvekartoituksen yhteydessä käyttötavat simuloitiin Lean System ERP:llä. Koska nimikkeet ja tuotemoduulit oli jo hyvin mietitty, Pre-Study valmistui etuajassa, ja ERP-ratkaisun soveltuvuusselvitys (POC) päästiin esittelemään Lapwallin johdolle.

Tiiviit saumat ja moitteeton julkisivu

ERP-toimintojen määrittelyssä nousi esiin voimakas tarve hallita projektin aikainen dokumentaatio nykyistä tehokkaammin. Roiman asiantuntijat ehdottivat dokumentinhallinnan ratkaisuksi Aton Documentoria. Sen etuna on kiinteä yhteys yrityksen nimikkeistöön, järjestelmä kun toimii samassa tietokannassa.

Läpinäkyvää kuin ikkunalasi

Pekkarinen on tyytyväinen yhteistyöhön Roiman kanssa. Projektit etenevät sujuvasti ja tuloksia syntyy luvattuun tahtiin. Maaliskuussa 2017 LapWallin järjestelmäarkkitehtuuri sekä käyttötapaukset saatiin todennettua niin hyvin, että Lean System ERP ja Aton Documentor – järjestelmien toimitussopimus allekirjoitettiin.

LapWallin ERP-järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön kesälomien jälkeen elokuussa 2017 ja yrityksen tietojärjestelmät – Aton Documentor, CodeMaster ja Lean System ERP – toimivat saumattomasti yhteen. Silloin on kulunut vuosi yritysten ensikontaktista, ja LapWallin kasvu on jatkunut kovana. Roimalta hankittu osaaminen ja järjestelmäpaketti varmistavat, että tuotanto sujuu kasvavillakin volyymeillä, ja kaikki LapWallin suunnittelemat ja valmistamat elementit sekä toimittamat rakennukset tulevat hyvin dokumentoiduksi. Kaikki tieto on uudelleenkäytettävää ja ajantasaista, ja pysyy varmassa tallessa tulevaisuudessakin.

Rutiinitöistä ja tiedon etsimisestä vapautunutta aikaa tullaan käyttämään uusien innovaatioiden keksimiseen. LapWall on jälleen lähempänä huikeaa tavoitettaan valmistaa talo perusteista muuttokuntoon kolmessa viikossa, ja tulla Skandinavian suurimmaksi puuelementtitalojen valmistajaksi.

Samalta toimittajalta koko paketti

LapWallin kehittämällä LEKO®-elementtiratkaisulla asiakas saa hoidettua ison osan hankkeestaan yhdellä ainoalla sopimuksella. Valitsemalla kattavan toimitussisällön voi minimoida rakentamisen riskit. Roiman asiakas saa kokea samaa vaivattomuutta – yritys saa avun prosessiensa tehostamiseen suunnittelusta valmistukseen ja varastointiin, koko toimitusketjun hallintaan.

Pyhännällä vuonna 2012 toimintansa aloittanut LapWall pyrkii kohti Skandinavian puurakentamisen markkinajohtajan paikkaa ja 360 miljoonan euron liikevaihtoa. LapWallilla on tällä hetkellä tuotantolaitokset Pyhännällä, Pälkäneellä ja Keuruulla. Vienti suuntautuu Ruotsiin, Norjaan ja Baltiaan. Viennin osuus liikevaihdosta on noin neljännes.