UUTISET

Lean Systemillä on tärkeä rooli Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Koskenkorvan tehtaan toiminnassa. Koskenkorvan tehtaan kuuluisin tuote on tietysti Koskenkorvan viina, mutta itse asiassa suuren ja monipuolisen teollisuuslaitoksen tärkeimpiä tuotteita etanolin ohella ovat rehu ja tärkkelys.

Prosessinohjaus ja Lean System hyvässä yhteistyössä

Koskenkorvan tehtaalla työskentelee vajaat sata henkilöä, joista puolet Altian palveluksessa, loput A-rehulla ja muissa alueella toimivissa firmoissa.

”Tehtaan ollessa hyvin pitkälti automatisoitu Lean Systemiä käytetään etenkin toimiston puolella. Prosessinohjausjärjestelmä ja Lean System toimivat hyvässä yhteistyössä. Prosessin mittausdata tulee tietokantaan, josta sitä heijastetaan Lean Systemiin ja prosessinohjausjärjestelmään”, kertoo tuotantopäällikkö Arttu Kivi.

Lean System on mukana syvällä kaikissa Altian Koskenkorvan merkittävissä toiminnoissa. Saapuvien tavaravirtojen seuranta sujuu automaattisesti. Tavaran tuojille varataan etukäteen Lean Systemin web-kalenterista sopivat saapumisajankohdat ja tavaravirtojen seuranta sujuu Lean Systemiltä automaattisesti portilla olevien vaakojen ilmoittaessa Lean Systemiin saapuneen ja lähteen auton painoeron.

 

Koskenkorvan viina syntyy Lean Systemin voimalla

Tuotantopäällikkö Arttu Kivi Altian Koskenkorvan tehtaan käymisastioiden vierellä. Mäski juoksee jatkuvana prosessina kolmikerroksisen talon korkuisesta käymisastiasta seuraavaan. Kaikkea prosessiin liittyvää dataa seurataan ja analysoidaan Lean Systemin avulla.

Lean System ahkerassa päivittäisessä käytössä

Analysaattorit tutkivat saapuneet raaka-aine-erät ja kertovat tulokset Lean Systemiin, joka tekee hinnoittelun ja hoitaa maksatusprosessin. Kokonaisuus on suunniteltu niin, että logistiset tavaravirrat ja itse tuotanto toimivat mahdollisimman esteettömänä prosessina ja Lean System hoitaa taustalla automaattisesti kirjaukset ja tekee tarvittavat laskennat.

”Yksi mittausdataa tuottava paikka on tehtaan portti, jossa kaikki lähtevät ja tulevat kuormat punnitaan. Laboratoriossa puolestaan näytteet kohdistetaan viivakoodeilla tiettyyn erään. Ja tietysti itse prosessi tuottaa paljon erilaista mittausdataa”, esittelee Kivi.

Altian Rajamäen ja Koskenkorvan tehtaat toimivat kiinteästi yhteistyössä. Alunperin Lean System otettiin käyttöön Rajamäellä. Kun järjestelmän uusiminen tuli ajankohtaiseksi Koskenkorvan tehtaalla Lean System oli luonteva, mutta ei ainoa vaihtoehto.

Omiin tarpeisiin sovitettu järjestelmä

Lean Systemin käyttäjät Koskenkorvan tehtaalla kehuvat järjestelmää helppokäyttöiseksi, heidän tarpeisiin sovitetuksi ja joustavaksi.

”Lean System on tärkein tietojärjestelmä jota käytän päivittäin. Seuraan Lean Systemistä esimerkiksi vastaanottoja, tuotantoa ja toimituksia inventaariota varten. Olen käyttänyt järjestelmää jo pitkään ja se sopii minulle hyvin, kun tykkään numeroista”, kertoo assistentti Anne-Maria Laukkanen.

Samaa sanoo myös asiakaspalvelukoordinaattori Pirjo Koskinen.

”Hoidan laskutuksen ja Lean System on siinä tärkein työkaluni. Tykkään siitä, että Lean System on niin joustava ja tietoja voi muokata helposti. Olen käyttänyt järjestelmää pitkään ja olen ollut siihen tyytyväinen.”

Lean Systemin avulla Rajamäen ja Koskenkorvan tehtaiden väki voi myös tarkastella toistensa tietoja. Sinällään Rajamäen tehtaalla käytetään Lean Systemiä vielä laajemmin kuin Koskenkorvan tehtaalla.

”Yksi pieni erikoisuus on se, että me täällä Koskenkorvan tislaamossa puhumme kiloista ja Rajamäen pullottamossa puhutaan litroista. Muunnoslaskin on siis ahkerassa käytössä”, naurahtaa Kivi.

Rehua, tärkkelystä, etanolia ja hiilidioksidia

Tontilla toimii kaksi A-rehun tehdasta, jotka tuottavat sikojen, nautojen ja siipikarjan rehuja. Tärkkelys myydään paperiteollisuuteen tuomaan kiiltoa hienopaperiin ja jäykkyyttä pahviin. Etanolista suurin osa päätyy Altian juomiin, mutta teollisuusetanolia toimitetaan myös esimerkiksi tuulilasinpesunesteisiin ja käsideseihin.

Hiilidioksidi puolestaan myydään AGA:lle, jonka kautta se menee esimerkiksi hitsauksen suojakaasuksi ja boosteriksi kasvihuoneisiin.

Altia-yhtiöön kuuluva Koskenkorvan tehdas käyttää lähes viidenneksen Suomen ohrasadosta. Tehdas ottaa sisäänsä vuosittain 197 000 tonnia kotimaista ohraa. Ulos tulee noin 64 000 tonnia rehua, 57 000 tonnia tärkkelystä, 24 000 tonnia etanolia, 8 000 hiilidioksidia

ja noin 10 000 tonnia viljankuorta, joka hyödynnetään tehtaan omassa voimalaitoksessa.

”Tämä tehdas on perustettu ennen sotia etanolin tuottamiseksi, mutta nykyisin rehut ja tärkkelys ovat tärkeimpiä tuotteita sekä tonneina että euroina mitattuina. Lähes kaikki elintarvike-etanoli toimitetaan Altian toiselle tehtaalle Rajamäelle, jossa siitä sekoitetaan erilaisia juomia ja jossa juomat pullotetaan”, kertoo tuotantopäällikkö Arttu Kivi.

Keskeytyksetön prosessi

Sekä käyminen että tislaus ovat Koskenkorvan tehtailla jatkuvia prosesseja, joissa neste virtaa koko ajan eteenpäin säiliöstä toiseen. Useimmissa maailman tislaamoissa toimitaan panos-periaatteella, eli tehdään yksi erä valmiiksi ennen seuraavan aloittamista.

”Me olemme ainoa tehdas maailmassa, joka tekee ohrasta jatkuvalla prosessilla tärkkelystä. Tehdas toimii 24/7 ja noin 350 päivää vuodessa. Vuodessa on pari-kolme huoltoseisokkia.”

Tehdas ostaa 90 prosenttia ohrasta keskusliikkeiltä ja noin 10 prosenttia suoraan lähiympäristön viljelijöiltä, mikä myöskin selittää tehtaan sijainnin keskellä Pohjanmaan viljavainioita. Ohran tulee täyttää tietyt raja-arvot esimerkiksi tärkkelyksen, valkuaisen, kuiva-aineen, puhtauden ja hehtolitrapainon osalta. Periaatteena on, että raaka-aineena käytetään vain kotimaista ohraa.

Valmiiksi käyneessä mäskissä on noin 12-14 prosenttia etanolia ja tislatussa nesteessä etanolia on 96 prosenttia. Väkevä etanoli toimitetaan esimerkiksi Rajamäen tehtaille, jossa se laimennetaan eri juomiin sopivaksi.

 

Koskenkorvan tehdas

Koskenkorvan tehdas