Icon_AfterSales_white

Palvele odotukset ylittäen

Jälkimarkkinonti on tärkeä rajapinta yrityksen ja asiakkaan välillä. Sen avulla voidaan ylläpitää paitsi hyvää asiakastyytyväisyyttä, myös luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa.

Huolto ja kunnossapito ei ole aikaan tai paikkaan sidottua, vaan tapahtuu milloin ja missä tarvetta ilmenee – eri kaupungeissa tai eri maissa. Mutta pelikenttä muuttuu koko ajan: sensorit ja teollinen Internet mahdollistavat tarkemmat ennusteet ja varhaiset varoitukset.

Moni yritys on löytänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla huolto- ja varaosapalveluja paitsi omille, myös kilpailijoiden tuotteille.

Kuva pakettiautosta huoltokeikalla

Käytönaikainen huolto

Hyvin järjestetty käytönaikainen huolto ja jälkimarkkinointi tuovat merkittävää lisäarvoa asiakastyytyväisyyden ja liiketoiminnan kasvuna.

Kannattavan ja menestyksekkään palveluliiketoiminnan peruspilari on saumaton valmistuksenaikaisen tuotetiedon ja käyttötietojen yhdistäminen tuotteen elinkaaren yli. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi ennakoivan huollon järjestämisessä jolloin huoltokatkot voidaan ajoittaa liiketoiminnan kannalta sopivimpiin hetkiin. Huoltohenkilöstöllä on aina käytettävissään ajantasaiset tiedot laitekannasta, käyttötunneista sekä aiemmin tehdyistä toimenpiteistä. Työnjohto voi suunnitella ja ohjata henkilöstöä kentällä, ja kenttähenkilöstö voi tablet-laitteillaan työjonojen tarkastelun lisäksi päivittää laitteiden käyttö- ja huoltotiedot, raportoida työt tehdyiksi, sekä hoitaa laskutuksen asiakaskuittauksineen reaaliaikaisesti suoraan paikan päältä.

Näin säästyy aikaa, tiedot pysyvät ajan tasalla ja samalla asiakaslaskutus nopeutuu merkittävästi.

kuva varaosista

Varaosaliiketoiminta

Joustava ja oikea-aikainen alkuperäisten varaosien saatavuus voi muodostaa merkittävän kilpailuedun. Kustannuksia säästyy kun laitekohtaisia varaosatietoja voidaan tarkastella tarvittaessa varaosaluetteloiden ja räjäytyskuvien avulla, sekä tilata suoraan toimitettavaksi asennuspaikalle yhden järjestelmän kautta. Tiedot varaosien saatavuudesta ja toimituksen etenemisestä saadaan tarvittaessa myös siirtymään suoraan huoltohenkilöstölle, jolloin asennus voidaan suorittaa oikea-aikaisesti.

Näin säästytään turhilta huoltokäynneiltä ja tarpeettoman suurilta varaosien välivarastoilta. Varaosaluettelot ja räjäytyskuvat saadaan myös käyttöön huoltohenkilöstön tablet-laitteilla asennuspaikalla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100