UUTISET

FidaWare 10 on moderni varastonhallintaratkaisu, joka varmistaa järjestelmän vaivattoman skaalautuvuuden kasvaviin tapahtumamääriin.

Varastonhallinta eli WMS (Warehouse Management System) on tärkeä osa yritysten prosesseja ERP:n ja lattiatason välillä. Se integroituu sisäänrakennettujen rajapintojensa avulla mihin tahansa asiakkaan tuotannon- tai toiminnanohjausjärjestelmään.

FidaWare 10 on kattava varastonhallintaohjelmisto (WMS), joka perustuu vuonna 2000 aloitettuun kehitystyöhön. Nyt julkistettava versio perustuu uudelle järjestelmäarkkitehtuurille. Siinä hyödynnetään vuosien varrella kertynyttä tietämystä varastonhallinnan toiminnallisuudesta sekä eri asiakkaiden liiketoimintalogiikasta. Ohjelmisto mukautuu asiakkaan prosesseihin, jolloin asiakkaan ei tarvitse muuttaa omaa toimintatapaansa.

Nopeampi käyttöönotto

FidaWare 10 on entistä pidemmälle vakioitu kirjastojensa ja komponenttiensa osalta. Vakio-ominaisuudet ja -kirjastot mahdollistavat valmiiksi koeteltujen ratkaisujen hyödyntämisen eri toteutuksissa. Tämä nopeuttaa asiakaskohtaista toteutusta ja vähentää muutosten tarvetta yksittäisille asiakkaille. Pienempi asiakaskohtaisen muutosten tarve mahdollistaa nopeammat ja varmemmat projektitoteutukset tilauksesta käyttöönottoon.

Nykyiset ja tulevaisuuden jäljitettävyystarpeet kaikilla teollisuudenaloilla asettavat WMS-järjestelmille uusia vaatimuksia. Lisäksi muun muassa verkkokaupan kasvun myötä varastoissa tapahtuvien tapahtumien määrä kasvaa jatkuvasti. FidaWare 10 on suunniteltu skaalautumaan ja mukautumaan asiakasyritysten tarpeisiin. Se on asiakkaille turvallinen investointi tulevaisuuteen ohjelmistojen käyttöiän ollessa yleisesti yli kymmenen vuotta.

Selainkäyttöliittymä vapauttaa

FidaWare 10:ssä on uusi selainkäyttöliittymä, joka laajentaa järjestelmän käyttömahdollisuuksia client-käyttöliittymien rinnalla. Selainpohjaisuus tarjoaa laite- ja käyttöjärjestelmäriippumattoman mahdollisuuden erilaisten päätelaitteiden käyttöön (PC, tabletti, älypuhelin) samassa järjestelmässä. Selainkäyttöliittymä ei vaadi client/server –ratkaisuille ominaista päivitystä yksittäisten laitteiden ohjelmistoihin. Virheiden mahdollisuus pienenee, kun kaikilla on käytössä sama versio. Tämän lisäksi FidaWare 10:n Vaadin-frameworkin päälle rakennettu käyttöliittymä vähentää varastoille tyypillisten katvealueiden aiheuttamista katkoksista johtuvia ongelmia ohjelmiston käytössä.

Uusi ohjelmistoversio ei korvaa jo käytössä olevia FidaWare-ohjelmistoja, joiden kehitystä jatketaan nykyisten asiakkaiden kanssa entiseen tapaan.

Fidaware 10