UUTISET

Roiman teesit sisälogistiikan tehostamiseen, osa 3

Tehokkaan varaston toiminta ei ole henkilösidonnaista, vaan henkilöstö pystyy hoitamaan useita eri työvaiheita. Työnkierto monipuolistaa tehtäviä ja työviihtyvyys paranee. Uuden tehtävän oppiminen on helppoa ja nopeaa, joten tarvittaessa myös tilapäistyövoiman käyttö on kustannustehokasta. Tehokkaassa varastossa toiminta suunnitellaan kokonaisuus huomioiden ja prosesseja ohjaten, ja siksi varastotoiminnot pystyvät mukautumaan nopeasti volyymivaihteluihin.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat sen että varastojen volyymit vaihtelevat jatkuvasti enemmän ja myös varastojen nimikkeistö vaihtuu nopeammin. Nopeat vaihtelut vaikuttavat etenkin varaston tilankäyttöön. Kun materiaaleille on osoitettu kiinteät varastopaikat, syntyy helposti tilanne missä varaston tilankäyttö on epätasaista ja tehotonta. Dynaaminen varastonhallinta poistaa tämän ongelman. Silloin materiaalin varastopaikka päätetään aina saapumisen yhteydessä, esimerkiksi ABC-kiertoluokan, materiaalin fyysisten ominaisuuksien sekä vapaana olevien varastopaikkojen perusteella. Tila saadaan käyttöön tehokkaasti ja samalla varmistetaan varaston oikea kierto.

Kun liiketoimintaympäristön varastotoiminnalle asettamat vaatimukset tiedetään, voidaan suunnitella varaston optimointia. Optimointi tarkoittaa varastotoiminnan keskeisten muuttujien tunnistamista ja niiden ottamista mukaan älykkään WMS-järjestelmän säännöstöihin. Niiden avulla WMS ohjaa tehokkaasti koko toimitusketjua reagoimalla joustavasti ympärillä tapahtuviin muutoksiin, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kehitys ajoi paperilistojen ja paperi-inventoinnin ohi

Paperisten keräys- ja inventointilistojen käyttö ovat kaksi yleistä, isoa tehonsyöjää. Paperilistojen kanssa toimiessa syntyy turhia kuluja tulostuksesta, virheistä, erillisistä keräilykuittauksista, mahdollisesti erillisestä kollilappujen tekemisestä – ja maksaahan se paperikin jotain. Erillinen inventointi on myös lähtökohtaisesti kustannus, sillä erillistä inventointia käytetään korjataamaan heikkojen prosessien tuottamia virheitä.

Seuraavassa teesissä kysyn, Riittääkö kikka kolmonen?

Arto Pellonpää

Arto Pellonpää, Roiman Sisälogistiikkayksikkö