TUOTEHALLINTA

Kaupallisen tuotetiedon hallinta

Roimalla on edistyksellinen PIM-ratkaisu nimike- ja tuotetiedon haltuunottoon, hallintaan ja julkaisemiseen. Se sisältää erilaisia ratkaisuja tuotetiedonhallinnan yleisiin ongelmiin – joko yksittäisinä tai massaoperaatioina. Samalla se myös mahdollistaa tuotetiedon jalostamisen kokonaan uusiin käyttötarkoituksiin yhdistämällä teknisen ja kaupallisen tuotedatan.

MDM + PIM

Monipuoliset rajapinnat ja -työkalut mahdollistavat yrityksen tietojärjestelmien integroinnin. Tällöin sen rooli on toimia kattavana tuotetietojen hallintajärjestelmänä (MDM, Master Data Management) ja tehtävä välittää eri järjestelmistä saatavaa tai niiden tarvitsemaa tuotetietoa. Hallintatyökalujen avulla tuotetietoa voidaan jalostaa, siihen voidaan lisätä markkinoiden tarvitsemaa lisätietoa ja tietoja voidaan myös välittää julkaisujärjestelmiin (PIM, Product Information Management).

PIM-järjestelmä kerää, jäsentelee ja julkaisee tuotetietoja

PIM-järjestelmä kerää tuotetietoja yrityksen olemassa olevista järjestelmistä, kuten tuotetiedon hallintajärjestelmästä (PDM, Product Data Management tai PLM, Product Lifecycle Management) ja tuotannon ohjausjärjestelmästä (ERP, Enterprise Resource Planning). Se jäsentelee ja ryhmittelee tuotteen tekniset ja kaupalliset tuotetiedot julkaisukelpoisiksi kokonaisuuksiksi eri jakelukanavia varten. Tällöin välitetään ainoastaan kunkin järjestelmän tarvitsemat olennaiset tiedot, ne ovat aina yhtenäiset ja ajan tasalla.

PIM-järjestelmässä tuotetietoja voidaan rikastaa esimerkiksi eri kielivaihtoehdoilla, kuvauksilla ja tositetiedoilla sekä tuotesuosituksilla. Lisäksi tuotteeseen voidaan liittää muita markkinointimateriaaleja, kuten esitteitä, ohjeita tai videoita.

Kaikki yhden – ja yksi kaikkien puolesta!

RoimaCloud Aton PIM on yksi järjestelmä yhteiseen käyttöön ja se keskittää kaikki tuotetiedot helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi! Samalla se vapauttaa yrityksen muut tietojärjestelmät niille tarkoitettuun käyttöön ja poistaa ikiaikaisen Excel-ongelman, jossa tuotetietoja hallitaan tuotekohtaisilla ja alati versioituvilla dokumenteilla. Se on myös kaikkien tuotetietoja tarvitsevien käytössä, kullakin käyttöoikeuksiensa rajoissa.

Mainiona esimerkkinä PIM-ratkaisuna toimii Kirami, jonka referenssiesitteeseen voit tutustua täällä!

Asiakascase

Verkkokauppa vaatii oikeat tuotetiedot – Kirami

”Roiman PIM-ratkaisu on säästänyt meiltä aikaa, vaivaa ja rahaa”

Eero Rantanen, 

Kirami Oy

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

info@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100