Asiakkaamme toimivat kaikilla mantereilla – Antarktis mukaan lukien.

Laajassa asiakaskunnassamme on menestyviä, kehittyviä, sekä Suomessa että globaalisti toimivia yrityksiä. Useimmat heistä toimivat joko suoraan valmistavassa teollisuudessa tai siihen liittyvillä alueilla, kuten sisälogistiikan tai laitteiden huolto- tai projektiliiketoiminnan alueilla. Olemme ylpeitä asiakkaistamme, jotka ovat valinneet meidät tuottavuuskumppanikseen, sekä ratkaisuista, jotka olemme yhdessä toteuttaneet.

Kun toiminta on globaalia ja alihankintaverkostoa on useassa maassa, keskeiseksi menestystekijäksi nousee tiedon sekä materiaali- ja rahavirtojen kustannustehokas ja oikea-aikainen ohjaus. Se on meidän erikoisaluettamme. Tutustu toimialaosaamiseemme, asiakkaisiimme ja siihen, miten olemme onnistuneet yhteisissä kehityshankkeissamme.

as_elintarvike

Elintarviketeollisuus

Menestymisen reseptit

 

Elintarviketeollisuus on yksi maailman kilpailluimmista markkinoista. Kun jalostava elintarvikeyritys hakee etulyöntiasemaa, sen tuotantostrategian keskiöön nousevat paitsi digitalisaatio ja tiedon hallinnan kehittäminen, myös jatkuvan parantamisen kulttuuri. Parhaat menestysreseptit olemme kehittäneet yhdessä laadusta tinkimättömien asiakkaidemme kanssa.

as_teknologia

Teknologiateollisuus

Tiedon uudet ulottuvuudet

 

Kansainvälistyvän teknologiateollisuuden verkottuminen jatkuu ja etsii yhä pidemmälle meneviä muotoja. Parhaat yritykset pystyvät hallitsemaan tietoa useassa ulottuvuudessa. Digitalisaatio vaikuttaa kokonaisvaltaisesti päivittäisjohtamiseen, koska muutos ulottuu yrityksen kaikkiin toimintoihin. Tämän muutoksen hallinta on erikoisalaamme.

as_toimitusketju

Toimitusketju

Tavoitteena optimaalinen materiaalivirta

 

Liikuttamisen ja tilan käytön optimointi nousevat oleellisiksi, kun teollisuuden tuotantovolyymit ja tuotevarianttien lukumäärät kasvavat. Jokainen virhe, viive ja turha kosketus aiheuttaa säröjä materiaalivirtaan ja häiritsee lopulta asiakaskokemusta. Nykyaikaiset logistiset ratkaisut parantavat tuottavuutta ja mahdollistavat terveellisen työympäristön ja vaihtelevat työtehtävät.

Asiakaspoimintoja