Valmistava teollisuus on palaamassa Eurooppaan

Meidän visiomme on yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittää ja tehostaa tuotantoa siten, että valmistava teollisuus palaa entistä kehittyneempänä Eurooppaan. Korkean osaamisen tuotanto alentaa yksikkökustannuksia, vähentää halpatyövoiman merkitystä ja palauttaa osan työpaikoista Eurooppaan asiantuntijatyöpaikkoina.

Tehostamme tuotantoa mm. innovatiivisten  automaatioratkaisujen, digitalisaation oivaltavan hyödyntämisen ja jatkuvan parantamisen keinoin. Näihin asioihin panostamalla eurooppalaiset yritykset ja sen myötä Euroopan alue pysyy elinvoimaisena, työllisyysaste hyvänä ja bruttokansantuote noususuuntaisena.

Saavuttaaksemme visiomme olemme purkaneet sen arvoiksi, joiden mukaan työskentelemme päivittäin. Kaiken keskiössä on asiakkaidemme kilpailukyky.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on luottamuksen perusta. Kuluttaja voi tehdä turvallisen valinnan, kun tuotteen alkuperä on tiedossa ja tuotetiedot kohdallaan. Tuotantoprosessien ohjaukseen tuo läpinäkyvyyttä yhteisesti käytössä oleva järjestelmä. Kun tieto on läpinäkyvää, myös tuotanto tehostuu: pullonkaulat löytyvät nopeammin ja niihin voidaan puuttua heti.

Tietojen jakaminen ja yhdistäminen on monelle yritykselle haaste; verkottuneessa tuotannossa ajantasaisten tietojen on oltava koko toimitusverkoston käytettävissä. Meillä on ratkaisu, joka tuo läpinäkyvyyttä koko tilaus-toimitusketjuun: tuotetietojen tallentamiseen, hallintaan ja jakamiseen koko tuotteen elinkaarelle.

Me Roimalla käytämme itsekin omia järjestelmiämme varmistaaksemme, että tieto talon sisällä on läpinäkyvää ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti ja laadukkaasti.

Vastuullisuus

Kehittyvässä taloudessa eettiset arvot korostuvat. Enää ei riitä, että oman yrityksen toiminta sietää lähemmänkin tarkastelun; tuotannon tulee olla vastuullista koko verkostossa, ketjun jokaisessa vaiheessa.

Me tuemme asiakkaidemme vastuullisen valmistamisen seurantaa. Kokonaisuutta on helppo hallita, kun hyväksytyt toimittajat, auditoinnit, vaatimukset, ajankohdat ja voimassaoloajat on koottu selkeästi ja helppokäyttöisesti yhteen paikkaan.

Me Roimalla suosimme lähellä valmistettuja eurooppalaisia tuotteita ja kannamme vastuumme niin oman henkilöstömme kuin asiakkaidemme tietoturvasta.

Työn mielekkyys

Kaiken muutoksen keskellä on ihminen. Tulevaisuuden työntekijä on osaava moniosaaja, joka haluaa ja kykenee kehittämään yrityksen prosesseja, tuntee työnsä mielekkääksi ja sitoutuu yrityksen tavoitteisiin. Yritys menestyy, kun organisaation suorituskyky on korkea ja työn tekeminen on henkisesti ja fyysisesti mielekästä.

Roimalla autamme asiakkaitamme kehittämällä yhteensopivia, helppokäyttöisiä tietojärjestelmiä ja tarjoamalla asiantuntijapalveluita, jotka tehostavat työtä ja vähentävät rutiineja. Työssään viihtyvä ihminen on hyvä työkaveri; siksi myös roimalaisten työhyvinvointi on meille sydämenasia. Panostamme sisäiseen urakehitykseen kannustamalla henkilöstöämme kehittämään vahvuuksiaan ja löytämään itselleen mielekkäimmät työtehtävät. Roiman monet toimipisteet mahdollistavat myös työskentelyn omaa kotia lähinnä olevalla toimistolla

Jatkuva parantaminen

Päätös pysyä kehityksen kyydissä edellyttää yritykseltä investointeja, mutta voi ajan mittaan tuoda myös säästöjä ja paremman kilpailukyvyn. Toiminnan jatkuva parantaminen on asiakkaidemme kasvun ja kannattavuuden avain. Se on kaikkien yhteistyöprojektiemme moottori.

Haluamme elää niin kuin opetamme. Parannamme jatkuvasti myös omia prosessejamme ja panostamme asiakaskokemukseen. Haluamme tarjota parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta, joka näkyy lisäarvona asiakkaidemme omassa liiketoiminnassa. Tätä kutsumme nimellä Roima Experience.

roima_experience_ohjaus_retina