Roiman Quintiq-osaaminen kasvaa

Jälleen uusi sertifioitu Quintiq Technical Consultant  Roiman MES liiketoimintayksikön Quintiq-tiimin asiantuntevuutta pidetään jatkuvasti yllä ja viimeisimpänä osoituksena tästä on tuoreimman tiimin jäsenen, Jussi Saarijoen Quintiq Technical Consultant -sertifiointi. Quintiqin sertifiointijärjestelmä pitää sisällään Quintiq-projektien roolit kukin jaettuna viiteen eri vaatimustasoon. Jokainen taso pitää sisällään kymmeniä pakollisia ja projektikohtaisia kursseja sekä vaatimuksia projektiosaamisesta, oman työn ohjaamisesta ja…